maandag 19 maart 2018

19-03-2018: Goudplevier, nummer 150

Kieviten.
Vijf dagen geleden, op 14 maart, stond ik nog met lekker voorjaarsweertje bij Lappenheide en fietste daarna de Nieuwe Zuiderlingedijk af, waar ik zowel een Keep als een fraaie Kleine Bonte Specht als jaarsoorten scoorde.
Dit weekend was het weer Siberisch koud met een harde, gure noordoostenwind. Toch moest ik er vanmorgen even op uit: gisteren waren tussen Leerdam en Rhenoy Goudplevieren gezien, een soort die ik niet heel vaak zie in een jaar en hier in de regio al helemaal niet. Bovendien zou de plevier, als hij zou meewerken, mijn 150e jaarsoort voor 2018 zijn.
Na een korte, maar door de omstandigheden toch barre fietstocht vond ik nog voordat ik de juiste plek bereikte al dertien Goudplevieren. En op de plek van gisteren nog eens zes. De plas van Lappenheide was dichtgevroren, zodat de Grutto's, Scholeksters, Tureluurs en Kieviten die zich daar bevonden ook door de aangrenzende weilanden scharrelden.
Nadat ik nog even naar de Goudplevieren had gekeken, ging ik snel terug naar huis, aan de koffie.

maandag 12 maart 2018

12-03-2018: Het voorjaar zet door.

Grauwe Ganzen bij Lappenheide.
Vanmorgen scheen de zon af en toe en voelde het buiten lenteachtig aan, dus ik besloot het plasje bij Lappenheide weer eens te checken op leuke - c.q. jaarsoorten. Ik fietste Leerdam uit en hoorde een Boomklever roepen, een schaarse soort in deze regio die zich wel steeds vaker laat zien, heb ik de indruk.
Bij Lappenheide leek er aanvankelijk niet veel spannends aan de hand, behalve dat de Grauwe Ganzen zich weer eens mooi lieten fotograferen en dat er maar liefst elf Knobbelzwanen aanwezig waren, een aantal dat ik hier nog nooit eerder zag. Het betrof zes adulte vogels, waarvan er twee de hele tijd lieve geluidjes naar elkaar maakten, en vijf onvolwassen exemplaren.
Twee van de vijf onvolwassen Knobbelzwanen.
Zo'n twintig Kieviten stonden op een landtong en het aantal Grutto's bedroeg ongeveer vijfendertig, waarvan er minimaal vier tot de ondersoort IJslandse Grutto behoorden. Ook waren er twee Tureluurs aanwezig. Een Sperwer kwam overvliegen en joeg de hele groep steltjes omhoog, maar na enige tijd kwamen ze gelukkig ook weer naar beneden om te landen op precies dezelfde plek als waarvan ze waren opgevlogen.
Net toen ik een beetje teleurgesteld meende te constateren dat er geen jaarsoorten aanwezig waren, zag ik ineens een klein steltje staan: Kleine Plevier! Dat was leuk, vond ik, toch nog een nieuwe soort voor de jaarlijst 2018.
Kleine Plevier.
Ik telde de aantallen van diverse eendensoorten en toen ik bezig was met de Slobeenden zag ik helemaal achterin ineens een volgende jaarsoort lopen: een Kluut! Zo begon het toch nog wat te worden. Ik fietste een klein stukje verder naar de drassige weilandjes net om de hoek van Lappenheide, en hoppa, daar was jaarsoort nummer drie: een roepend overvliegende Kneu. Diverse Witte Kwikstaarten waren eveneens aanwezig. Ik besloot door te fietsen naar het dijkje om te kijken of de Steenuiltjes vandaag aanwezig waren en in de hoop op mijn eerste Tjiftjaf of iets anders leuks.
Drie adulte Knobbels.
Dat was een goeie zet, want ik fietste nauwelijks op het dijkje toen ik een luid zingende Tjiftjaf hoorde - en even later ook zag. Helaas waren de Steenuiltjes vandaag niet thuis, en ik besloot terug te fietsen naar Lappenheide om daar nog een tijdje te kijken. Dat pakte goed uit, want juist toen ik arriveerde kwam er een prachtige adulte Geelpootmeeuw aangevlogen, die midden op de plas landde en zich even later op een landtongetje ging staan poetsen. En zo werden het weer een paar hartstikke leuke vogeluurtjes.
Adulte Geelpootmeeuw!

dinsdag 6 maart 2018

06-03-2018: Ze zijn er weer, de Grutto's

Ze zijn er weer!
Vroeger, toen ik nog in Hillegom woonde, was de eerste zingende Boomleeuwerik in de duinen voor mij het teken dat de lente er echt aan kwam. Tegenwoordig is het, bij gebrek aan Boomleeuweriken in het rivierengebied, de komst van de Grutto's.
De bittere kou heeft ons land nog maar nauwelijks verlaten of de temperaturen zitten alweer in de dubbele cijfers en de vogeltrek komt op gang. De afgelopen dagen gingen niet alleen de Kraanvogels massaal op reis naar het noorden, ook de Grutto's staan alweer te kleumen op de ijsrestanten in de uiterwaarden van Everdingen.
Vandaag ben ik even naartoe gefietst. Onderweg zong er van alles, waaronder de Cetti's Zanger van De Waaij, en zag ik de eerste Scholekster alweer in het weiland staan. Bij de uiterwaarden aangekomen duurde het niet lang of ik hoorde de eerste Grutto roepen, en even later had ik een flinke groep van zo'n 45 stuks in de kijker.
Brandganzenpaar.
Ik liep een rondje om de uiterwaarden heen en vond zingende Rietgorzen en een kortstondig zingend mannetje Roodborsttapuit, allebei jaarsoorten. Minimaal twee Baardmannetjes waren nog aanwezig en een stuk of vier Tureluurs stapten tussen de Grutto's door. Ook leuk waren een Waterpieper en nog een Cetti's Zanger, alsmede een stuk of zeven prachtige mannetjes Pijlstaart. Ik had niet heel erg lang de tijd, dus na een paar uur fietste ik weer terug naar huis. Bij De Waaij speurde ik nog even tussen de meeuwen en vond weer een mooie adulte Pontische Meeuw op de palen.
Pontje op de palen.

zondag 4 maart 2018

04-03-2018: Kranen!

Twee Kraanvogels over ons dakterras!
Eigenlijk zou ik vandaag een dagje gaan vogelen met Wiegert, maar toen sprong gistermiddag onze waterleiding op de bovenste verdieping en zaten we twee verdiepingen lager nog met wateroverlast opgescheept. Gelukkig kon de boel gister al gerepareerd worden, maar gezien de puinzooi die dit geintje had veroorzaakt leek het me verstandiger het dagje vogelen maar af te zeggen teneinde de boel weer enigszins te kunnen opkalefateren.
Jammer, want het was vandaag, na alle bittere kou van de laatste tijd, bijna lenteachtig weer. Daarbij waren het gisteren en vandaag Kraanvogeldagen - door het hele land werden naar het noorden trekkende groepen gezien. Dus ging ik even een uurtje buiten zitten en op hoop van zegen omhoog kijken en soms heb je dan geluk. Vandaag was zo'n dag, want om halftwee hingen er ineens twee Kranen bijna boven het dakterras en er was nog tijd genoeg om mijn fototoestel te pakken en ze vast te leggen ook. De Kraanvogels vlogen vrij langzaam en laag naar het noordoosten. Wat een heerlijke waarneming!

donderdag 22 februari 2018

22-02-2018: Flitstwitch naar de burgemeester van Utrecht

De Kleine Burgemeester (2e kalenderjaar) van Utrecht.
Een Kleine Burgemeester vlakbij het Centraal Station van Utrecht, zo'n buitenkansje kon ik niet laten lopen. Veertig minuutjes met de trein vanuit hier, vijftig meter lopen en je bent er. De Kleine Burg is een fraai meeuwtje en behoorlijk schaars. Hij komt helemaal uit IJsland of Groenland, de meeste die ons land bereiken blijven aan de kust. In het binnenland zijn ze een zeldzaamheid. Dus toen ik vanmorgen op waarneming.nl zag dat de vogel weer was gezien, ging ik erop af.
Ter plekke vond ik aanvankelijk een hele massa Kokmeeuwen en Stadsduiven, hier en daar een Stormmeeuw en een Zilvermeeuw, maar meer ook niet. Al snel kreeg ik gezelschap van een andere vogelaar, en samen liepen we een eind langs de gracht, tot aan de Munt. Onderweg zagen we een adulte Kleine Mantelmeeuw, leuk, want een jaarsoort. Maar de burgemeester weigerde zich te vertonen.

Ter hoogte van het gymnasium, waar de burg weleens op het dak zit, probeerde ik het door het voeren van een krentenbol. Daar kwamen veel meeuwen op af, maar niet de gewenste soort. Dus liepen we maar weer terug naar het begin van de gracht, waar onze doelsoort het vaakst wordt gezien. Er arriveerde een derde vogelaar en ik probeerde het ook hier weer met een krentenbol, wat aanvankelijk ook niet succesvol was. Maar toen zag een van mijn mede-vogelaars hem zitten op een lantaarnpaal! Yes, die zat in de pocket, maar het werd nog mooier. Want de burg kwam even later aangevlogen en landde vlak voor ons in de gracht. Zo liet hij zich mooi fotograferen, waarna hij ook nog even op de kant ging zitten poseren.

En zo werd deze flitstwitch toch een volledig succes. Op de terugweg werd het succes zelfs nog vollediger, want ter hoogte van de uiterwaarden van de Lek bij Culemborg hing er plotseling een Slechtvalk naast de trein! Fantastisch!
En als toetje zaten er bij Beesd, ter hoogte van het dierenparkje De Paay, twee Wilde - en evenzoveel Trompetzwanen in het land, beide soorten evenwel afkomstig uit het dierenpark.

zaterdag 17 februari 2018

17-02-2018: Bos en Hei(destein)

Vrouwtje Grote Kruisbek.
Het beloofde vandaag heerlijk weer te worden: zonnig, weinig oostenwind en temperaturen iets boven het vriespunt. Ideale omstandigheden om weer eens op pad te gaan. Mijn hoofddoel vandaag waren de Grote Kruisbekken die de hele winter al aanwezig zijn op landgoed Heidestein bij Zeist. Een gebied dat met de trein goed te doen is; en bovendien vlogen er daar nog wel meer leuke jaarsoorten rond die ik graag wilde toevoegen aan de lijst 2018.
Even voor acht uur arriveerde ik op station Driebergen-Zeist, waar het een ontstellende puinhoop was met werkzaamheden en wegomleggingen, zodat van mijn route naar de plek meteen al niks meer klopte. Maar na enig zoeken vond ik een pad dat door een park liep en uitkwam op de weg waarlangs een ingang van Heidestein was. Al lopende werd ik getrakteerd op tal van zingende vogels, gewone soorten, maar wat heerlijk dat ze weer muziek maken!
Mannetje Grote Kruisbek.
Eenmaal in het gebied begon het meteen te lopen. Op diverse plekken zongen Zwarte Mezen en ik  hoorde verschillende malen Kuifmezen roepen: twee jaarsoorten. Leuke soorten als Boomklever en Sijs hielden me bezig terwijl ik naar het Bosmeertje liep, de plek waar de Grote Kruisbekken vaak worden gezien. Toen ik daar aankwam hadden twee vogelaars net een kruisbek in de telescoop. Het bleek een 'gewone' Kruisbek te zijn, die eigenlijk natuurlijk ook helemaal niet gewoon is, en zeker niet voor mij. Een goeie jaarsoort, wederom. Later zag ik de Kruisbek nog een keer, en toen waren ze met z'n tweeën.
Ik ging maar eens een rondje lopen en na korte tijd ontdekte ik een onmiskenbaar mannetje Grote Kruisbek in het topje van een den. Ik kon er vlakbij komen, foto's maken en toen begon de vogel nog te zingen ook! Wat fantastisch! Maar toen ik me realiseerde dat ik daar natuurlijk een filmpje van moest maken, hield hij er prompt mee op.
Intussen liet op de achtergrond de Zwarte Specht zich met enige regelmaat horen, maar die hoopte ik later nog te zien ook.
Voor wat betreft de Grote Kruisbekken: later op de ochtend kwamen er twee (man en vrouw) in een boom naast het Bosmeertje zitten en het vrouwtje liet zich fraai fotograferen. Zo, die klus was geklaard.
Roodborst.
Ik ging op een bankje zitten vanwaar ik goed uitzicht had over de hei en de lucht daarboven, om te wachten op de Raaf die hier regelmatig wordt gezien. In de verte vloog iets groots: wauw, vrouwtje Havik! Wat een indrukwekkende beesten zijn dat toch. Ze was een zeer welkome jaarsoort. Even later hoorde ik een ratel en een paar seconden later begon er een Grote Lijster te zingen, alweer een jaarsoort. Dat ging voortvarend. De Raaf liet het echter afweten, wat jammer was, maar op de terugweg werd ik nog getrakteerd op een fraaie zichtwaarneming van de Zwarte Specht, die tegen een boomstam klaaglijk zat te roepen. Helaas was hij niet fotogeniek, maar hopelijk komt dat ook ooit nog een keer.
Vanuit de trein, op de terugweg, zag ik ter hoogte van Beesd twee Wilde Zwanen in het weiland zitten. Een jaarsoort, maar misschien kwamen ze wel uit het dierenparkje De Paaij. Zeker weten doe ik dat natuurlijk niet.
Hoe dan ook, het was een heerlijke ochtend met maar liefst acht jaarsoorten, waarvan de Grote Kruisbek natuurlijk het hoogtepunt was.
En nogmaals het mannetje Grote Kruisbek.

woensdag 7 februari 2018

07-02-2018: Een dagje AW duinen

De Klapekster liet zich mooi zien vandaag.
Tenminste eenmaal per jaar maak ik een wandeling in de AW duinen met mijn goede (Hillegomse) vriendin Anita, om een beetje bij te praten, om te genieten van de natuur en natuurlijk stiekem ook om jaarsoorten te scoren.
Vandaag was het weer eens zo ver. Rond elf uur arriveerden bij de ingang Panneland en van daar liepen we rechtdoor naar de kanalen. Een Boomklever riep en in het Nieuw Kanaal zwom onder meer een paartje Brilduikers, waarvan het mannetje zich erg leuk liet fotograferen.
We volgden het smalle kanaaltje richting het Zwarteveld en na korte tijd vloog daar een Watersnip op uit de kant, jaarsoort nummer 1. Even verderop riep een goudhaantje, en toen de vogel na eventjes wachten in beeld kwam, bleek het een 'gewoon' Goudhaantje te zijn, numero 2.
Mannetje Brilduiker.
Het was op zich vrij rustig met de vogels, maar het weer was heerlijk (licht vriezend, windstil en zeer zonnig, een verademing na alle regen en wind die we deze 'winter' hebben gehad).
Aan de rand van het Groot Zwarteveld vond ik al heel snel mijn belangrijkste doelsoort voor vandaag: de Klapekster die daar al een tijdje huist. Een fijne soort die ik hooguit een- of tweemaal per jaar te zien krijg. Op de terugweg liet hij zich nog lekker fotograferen ook. Een fijne vriend was het.
Op de kanalen ten westen van het Zwarteveld zaten in eerste instantie alleen de 'gewone' eendensoorten: Wilde -, Kuif-, Tafel- en Slobeend en Wintertaling. Geen Wilde Zwanen, geen Krooneenden. Maar onderweg naar de Zwaneplas hoorde ik opnieuw een goudhaantje en deze keer was het een pracht van een Vuurgoudhaan, alweer zo'n nuttige jaarsoort, en een fraaie bovendien.
Een paar honderd meter verder keken we uit over de Zwaneplas en daar vond ik (weliswaar op flinke afstand) minstens 25 Krooneenden, en ook die waren van harte welkom op de vogellijst 2018. Ook riep er een Waterral.
Bietsend Roodborstje bij restaurant Panneland.
Op de terugweg stapten we stevig door en vlogen er nog twee mannetjes Grote Zaagbek over ons heen. Tijdens een heerlijke warme chocomel met slagroom en een tosti bij Het Panneland zat er de hele tijd een Roodborstje op en onder de tafels om kruimeltjes te bietsen. Hij had concurrentie van een haan, die zich af en toe ook liet horen, hoewel iedereen natuurlijk allang wakker was.
Met vijf jaarsoorten, waarvan drie zeer nuttige, was ik bijzonder tevreden over de opbrengst. Het was weer een heerlijk en gezellig dagje duinen!
Haantje Pik.

donderdag 1 februari 2018

01-02-2018: Ross' Meeuw, een nieuwe soort!

De tweede kalenderjaar Ross' Meeuw van Vlissingen!
Op 24 januari jl. werd door Jan Goedbloed een Ross' Meeuw ontdekt in de haven van Vlissingen. Een Ross' Meeuw! Dat was een totaal nieuwe soort voor mij; noch in Nederland, noch in het buitenland had ik hem ooit gezien. Maar ja, Vlissingen. Twee uur en drie kwartier met de trein vanuit Leerdam, daar had ik nou niet ontzettend veel trek in, zeg maar. En bovendien, dat beest zou toch wel snel weg zijn, zoals het Ross' Meeuwen in Nederland betaamt.
Maar dag na dag werd het dier opnieuw gemeld. Het was net of hij me iedere dag vanaf de diverse waarnemingensites toeriep: 'Kom je nou nog Jan, ik ben er nog steeds hoor!'
Gisteren zat hij er een week, en de ene prachtfoto na de andere verscheen op de vogelsites. Oké, ik hield het niet meer en besloot er vandaag op af te gaan. Een lange reis en misschien voor niks, maar de dood of de gladiolen dan maar.
Om de kosten enigszins binnen de perken te houden vertrok ik na negen uur uit Leerdam, zodat ik mijn kortingskaart kon gebruiken. De reis zat ontzettend mee, omdat ik in Dordrecht nog een late aansluiting kon halen, en om tien over half twaalf was ik ter plekke. Het station ligt feitelijk in de haven, dus ver hoefde ik niet te lopen.
Ja, ik weet het. Baggerplaten. Dat beest was niet te doen met mijn cameraatje.
Ik hoefde ook niet lang te wachten, want al na een minuut of tien kwam de Ross' Meeuw de haven in gevlogen en eigenlijk was hij daarna nauwelijks weg. Zo'n anderhalf uur heb ik van het diertje genoten. Wat een droppie! En wat liet hij zich fraai zien! Regelmatig kwam hij op een of twee meter over of langs de waarnemers gevlogen. Regelmatig riep hij ook.
Maar foto's, nee, dat zat er niet in. De meeuw was buitengewoon snel, beweeglijk en wendbaar en na ruim anderhalf uur klooien had ik welgeteld bovenstaande bewijsplaatjes. Even rustig op het water zitten was er niet bij. Er was, kortom, met mijn toestelletje geen beginnen aan. Neemt niet weg dat ik super genoten heb van mijn allereerste Ross' Meeuw!
Aalscholver. Die wilde wel graag.
Een leuke bijvangst was een adult winter Zwartkopmeeuw, die ook tot tweemaal toe de haven in kwam vliegen en niet helemaal de aandacht kreeg die hij verdiende. Tussen neus en lippen door waren ook de Grote Gele Kwikstaart, de Steenlopers en de Aalscholvers die ruzieden met Grote Mantel- en Zilvermeeuwen erg onderhoudend.
Tegen twee uur besloot ik huiswaarts te gaan. Ik had immers nog een lange reis voor de boeg. Om halfvijf was ik thuis, moe maar uiterst tevreden.

vrijdag 26 januari 2018

26-01-2018: Geen Ross' Gans, toch een leuke dag.

Zilver- (l) en Geelpootmeeuw (r).
Vandaag begon met mijn eerste zingende Zanglijster van het jaar, een heerlijk gehoor. Toen was het nog donker en lag ik nog in bed. Toen het licht werd, bleek deze Zanglijster een mooie dag te hebben aangekondigd, want het was zowaar droog, het waaide nauwelijks en ik meende zelfs een min of meer onbewolkte hemel te zien. Op de fiets dus en vogels scoren, want in deze ultieme zeikwinter moet je iedere aardige dag meepakken.
Mijn belangrijkste doel was de Ross' Gans, die de afgelopen week regelmatig in de uiterwaarden van Culemborg bivakkeert. Als hij daar niet zit, zit -ie aan de overkant. Hopen en bidden dus maar dat het beest vandaag aan de goeie kant zou zitten.
Al snel bleek dat het een leuke dag zou worden. Nog in Leerdam hoorde ik een Boomklever roepen, een redelijk zeldzame soort in deze streek. Bij Acquoysemeer zaten veel Sijsjes en tenminste drie Grote Barmsijzen, de zoveelste die ik deze invasiewinter zie. Even verderop vloog een Waterpieper op en nog iets verder kwamen mijn eerste Veldleeuweriken van 2018 overvliegen. Leuk! Ik hoorde er meerdere vandaag, op diverse plaatsen.
Ik arriveerde bij De Waaij, en daar zaten wat meeuwen in de plas. Weinig grote meeuwen, maar toch even checken:  verdraaid, daar zat een Geelpootmeeuw, jaarsoort nummer twee! Het was nog tamelijk nevelig, maar de (iets bewerkte) foto laat niets te raden over. Hoppa!
Fuut.
Aan het eind van de Diefdijk sloeg ik deze keer rechtsaf, richting Culemborg, en vanaf de Goilberdingerdijk telde ik een  mooi groepje van 23 Kleine Zwanen. Wat een fraaie vogels zijn dat toch. Ook een man Pijlstaart, die zich in een grote groep eenden bevond, was erg leuk.
In de Baarsemmerwaard zong een Cetti's Zanger uitbundig en het systematisch afspeuren van de eenden leverde resultaat op: daar zwom een mannetje Nonnetje! Een fijne soort die ik hoogstens een paar keer per jaar zie.
De Ross' Gans zat helaas aan de verkeerde kant vandaag. Ik speurde alle ganzen af, ook die aan de overkant van de Lek, en wachtte een tijdje tot de vogel zich misschien toch zou melden. Intussen vond ik wel een man Grote Zaagbek, een fijne jaarsoort. Op een zeker moment gingen er honderden ganzen de lucht in aan de overzijde van de Lek, maar ook daar zat hij niet tussen. Dan maar naar Everdingen.
Onderweg, vlakbij Werk aan het Spoel, hoorde ik ineens Baardmannetjes! Luid en duidelijk pingden ze vanuit het riet, maar ze lieten zich niet zien. Jaarsoort nummer vijf was dat.
Bij Everdingen was het weer een baggerbende. Toch ploegde ik me er maar doorheen, vond een fraaie Waterpieper en twee à vier Baardmannetjes die zich mooi lieten bekijken. Doodgewone soorten als Rietgors en Roodborsttapuit wilden echter niet meewerken, zodat de 120 jaarsoorten er nog niet inzat vandaag.
Op de terugweg bij de plas met de palen (bij De Waaij) pauzeerde ik even en vond een fraaie adulte Pontische Meeuw tussen de gewonere soorten.
Geen Ross' Gans dus, maar een heerlijk dagje was het wel, zowel qua weer als qua vogels.

zaterdag 20 januari 2018

20-01-2018: Pierewaaien

Drieteenstrandloper.
Ik had vandaag een afspraak met Koert en René voor het traditionele Nieuwjaarsvogelen, en dus zat ik om tien voor half zeven al in de trein om rond halfnegen in Heemstede te kunnen zijn. Daar stonden mijn vogelvrienden al op me te wachten. Ons eerste doel waren de vijf Pestvogels die al een week aan de Lodewijk van Deijssellaan in Haarlem verblijven. We waren er in no time en toen we uit de auto stapten zag ik de Pestvogels direct zitten in een boom vlak boven een besdragende struik. Hopla, dat ging voortvarend. Helaas was het nog erg donker en zaten de vogels er niet echt fotogeniek voor, maar we konden ze een kwartier of zo mooi bekijken voordat er een vent met een hond langs kwam lopen waardoor de Pestvogels opvlogen en de wijk in verdwenen.
Dat was voor ons het teken om ons naar de Zuidpier van IJmuiden te begeven, waar we de rest van deze vogeldag wilden doorbrengen. Er waren voor ons allemaal nog genoeg jaarsoortjes te halen.
Zeekoet. Die had ik al in jaren niet zo mooi gezien.
Nadat we de auto geparkeerd hadden, wierpen we een eerste blik op het strand en vonden direct wat we zochten: een groep van 17 Sneeuwgorzen! De heerlijke beestjes lieten zich prachtig zien terwijl ze over de grond renden langs een plas op het strand, af en toe opvlogen en weer naar beneden gingen. Het was een tijd geleden dat we een zo grote groep hadden gezien.
We liepen verderop, pikten een Dodaarsje mee uit de jachthaven en checkten het piertje waar de Kuifaalscholver meestal huist, maar dat was verlaten.
Niet getreurd, want even verder, bij het torentje, zat een Oeverpieper op de basaltblokken en de eerste Drieteenmeeuw van de dag, een tweede kalenderjaar vogel, kwam over ons heen gevlogen. Op de punt zaten er nog zeker een stuk of vijftien in een enorme groep meeuwen. En dat was leuk, want die had ik al ettelijke jaren niet meer gezien.
Een stukje verderop kropen de eerste Steenlopers en Paarse Strandlopers over de basaltblokken. Daarna werd het een tijdje stil tot we voorbij de bocht waren. We liepen net een beetje te klagen dat het wel erg stil was langs die pier toen de eerste zes Jan-van-Genten werden ontdekt, prachtige adulte vogels die op redelijke afstand richting zuid vlogen.
Spoiler: met de Kuifaalschover kwam het toch nog goed.
Wat een heerlijke beesten zijn dat toch! Vrijwel tegelijkertijd kwam er voor de derde keer vandaag een groep rietganzen over en deze keer kon ik aan de lichte bovenvleugels zien dat het om circa 35 Kleine Rietganzen ging. Anderen zagen vandaag nog veel meer Kleine Rietjes overvliegen, en wij zagen halverwege de pier ook een paar grote groepen 'rietjes' over komen waarvan we vanwege de afstand verder geen chocola konden maken. Leuk!
Meerdere Roodkeelduikers vlogen langs en naarmate we de punt naderden werden er steeds meer Jan-van-Genten en Drieteenmeeuwen (zowel adulte als onvolwassen vogels) gezien. Koert en René zagen ook Zeekoeten voorbij komen en toen ik even door René z'n scoop koekeloerde, zag ik er direct ook eentje langsvliegen.
Drieteentje.
We verbleven geruime tijd op de punt van de pier en zagen onder meer supertamme Steenlopers en ook een zeer amusant en tam Drieteenstrandlopertje dat zich uitgebreid tussen de vogelaars ging zitten badderen in een plas water. Dat was even leuk fotograferen.
Na een tijd kijken en genieten waren we verkleumd tot op het bot en liepen we terug de pier af om in een strandtent de traditionele kroketten met brood en koffie te gaan nuttigen. Terwijl we dat deden, zagen we dat vanmorgen de Zwarte Zeekoet weer was gezien bij de ingang van de jachthaven, en dat daar ook de Kuifaalscholver (toch) was waargenomen. Dus speurden we na het eten opnieuw die plek af. De Kuifali bleek aan de andere kant van het piertje te zitten en liet zich mooi zien. Tijdens het speuren naar de Zwarte Zeekoet ontdekte ik wel een 'gewone' Zeekoet, die zich uiteindelijk heel fraai liet zien en fotograferen. De Zwarte kwam er echter niet uit. Het gaf niet, we hadden een heerlijke dag gehad en om drie uur stapte ik weer op de trein in Heemstede.
Vier van de zeventien Sneeuwgorzen.

zondag 14 januari 2018

14-01-2018: Nieuwe dakterrassoort: Zwarte Ooievaar!

Vanmorgen ben ik even met Cilja naar de uiterwaarden gereden in de hoop daar de Baardmannetjes te kunnen oppikken. Maar toen we er aankwamen stond het water zo hoog dat een groot deel van het riet half of helemaal onder water stond. Ik liep een eindje het gebied in, maar het pad was ook nog een grote modderpoel en de moed zonk me snel in de schoenen. Wel vloog er nog een Waterpieper roepend op. De Baardmannen komen een andere keer wel, besloot ik.
Dus reden we wat verderop en zagen twee Steenuiltjes in hun bekende knotwilg zitten en bij de stuw van Hagestein scoorde ik nog twee Dodaarsjes, een jaarsoort.
's Middags rond kwart over twee liep ik even het dakterras op met Cilja's kijkertje, het was immers zonnig weer met zuidoostenwind en de tijd is goed voor doortrekkende Rode Wouwen, dus wie weet. Ik keek omhoog naar het zuiden, het westen, het noorden, het oosten... Hé, wat gaat daar voor een joekel? Een Zwarte Ooievaar! Overduidelijke 'ooievaar', laag vliegend, pal naar noord. Zwarte nek, borst en vleugels, witte oksels en buik. Ik kon mijn ogen niet geloven, het is immers januari en die beesten worden geacht in zuidelijke streken te verkeren!
Wel is er de afgelopen tijd ook eentje ergens in Friesland en Overijssel gezien. Dezelfde vogel misschien?

dinsdag 9 januari 2018

09-01-2018: De 100 gepasseerd

Torenvalkje in de Everdingse uiterwaarden.
Het was vandaag eens droog en rustig weer, dus ik besloot voor de 100 jaarsoorten te gaan in de uiterwaarden van Everdingen. De Baardmannetjes stonden hoog op mijn verlanglijst, en ook hangt er weer een Roerdomp rond en werden er de laatste tijd elke dag Grote Zaagbekken gemeld.
Om kwart voor negen stapte ik op de fiets en noteerde op weg naar De Waaij, mijn eerste geplande tussenstop, wat gewone soorten en een Ree, mijn eerste zoogdiersoort van het jaar 2018.
Bij De Waaij zelf speurde ik een tijdje tussen de meeuwen, maar vond zo gauw niets bijzonders. Wel vloog er een luid roepende Waterpieper over, mijn eerste jaarsoort. Ik reed een klein stukje verder, naar de plas met de palen langs de snelweg. Hier vond ik al snel een mooie adulte Pontische Meeuw, jaarsoort nummer twee. Dat ging goed.
Adulte Pontische Meeuw.
Nog een klein stukje verder zaten twee Ringmussen te djem-tsjilpen, nummer drie. Aangezien ik vijf jaarsoorten nodig had voor de 100, lag ik dus lekker op schema.
Aangekomen bij Fort Everdingen checkte ik eerst de gracht, waar gisteren nog een Grote Zaagbek in zat. Maar die was vandaag afwezig, zoals trouwens overal in het gebied. Wel vloog er weer een Grote Barmsijs voorbij, de zoveelste van het jaar. Later volgden er nog enkele.
Een eerste check van de eenden in de uiterwaarden leverde vier Pijlstaarten op, jaarsoort nummer vier. Nu kon het niet meer misgaan. Maar de ronde om het gebied heen die ik liep, leverde toch onverwacht weinig op. Het water in de Lek stond zeer hoog en het pad was een grote modderbende. Ik hoorde een Waterral aan het begin van het pad (nummer 5 van de dag en nummer 100 van het jaar), maar Baardmannen, Rietgorzen, Roodborsttapuit, IJsvogel, Grote Zaagbekken, Dodaarsjes et cetera waren onvindbaar. Toch volgde er nog een verrassing: tussen een groepje overvliegende Kol- en Grauwe Ganzen hoorde ik een afwijkend geluid en dat bleek afkomstig te zijn van een Toendrarietgans! Een vrouwtje Sperwer liet zich zien, een Torenvalk liet zich fotograferen en op de terugweg had ik opnieuw een Pontische Meeuw en een Grote Gele Kwikstaart. En zo was het toch allemaal weer de moeite waard.
En nog een keer de Torenvalk.

zaterdag 6 januari 2018

06-01-2018: Vijf Kwakken

Eén van de vijf.
Het was droog en vrijwel windstil weer, dus ik besloot er meteen nog maar een fietstocht tegenaan te gooien. Via Rhenoy en dierenparkje De Paay naar de Mariënwaard, dat leek me een leuke route die wel wat jaarsoortjes kon opbrengen. Bovendien kon ik dan meteen even checken hoe het met de Kwakkenstand bij het dierenparkje is gesteld.
Net buiten Leerdam vond ik drie Ooievaars voor de jaarlijst. Vlakbij het dierenparkje mijn eerste Staartmezen van het jaar. En bij De Paay wachtte me een verrassing, want de Kwak heeft zich aardig uitgebreid. Maar liefst vijf vrij vliegende exemplaren zaten op het dak van het verblijf. Altijd leuk fotograferen, al is al dat gaas op de achtergrond natuurlijk niet echt het je van het.
Ik fietste door naar de Mariënwaard, waar het echter rustig was, om niet te zeggen stil; en met de grootste moeite wist ik er een Boomklever voor de jaarlijst uit te trekken.
Kwak 2 van 5.

vrijdag 5 januari 2018

05-01-2018: Werken aan de jaarlijst

De Waterspreeuw van Papendrecht.
Vandaag had ik een afspraak met Chris en Wiegert om ons traditionele nieuwjaarsrondje richting Zeeland te maken. Om acht uur vertrokken we uit Leerdam en ons eerste doel was niet zoals gebruikelijk Barendrecht, maar Papendrecht, omdat daar al een tijdje een Waterspreeuw huist in een suf slootje dat rond een wijk loopt. Niettemin lijkt de Waterspreeuw zich er helemaal thuis te voelen.
Het schemerde nog een beetje toen we arriveerden en al speurend liepen de hele sloot af, maar vonden niets. Hoewel een overvliegende Grote Gele Kwikstaart best leuk was voor de jaarlijst. Maar de Waterspreeuw was waarschijnlijk nog niet wakker. Het was ook wel erg gewaagd om de dag te beginnen met een vogel die (in het Engels) Dipper heet, aldus Chris.
We hadden een druk programma, dus besloten we eerst door te gaan naar Barendrecht, waar de Buffelkopeend traditiegetrouw de eerste echte zeldzaamheid van het jaar moest worden, en op de terugweg zo nodig nog een keer voor de Waterspreeuw te gaan. De Buffelkop zat ditmaal aan de andere kant van de plas, tussen de huizen, aan het Havenhoofd. We vonden hem razendsnel, zodat we wat tijd inliepen op de verloren tijd in Papendrecht.
Een van de drie Koereigers van Strijen.
Op naar het Oudeland van Strijen, waar Roodhalsgans, Dwergganzen en Koereigers op ons wachtten als het goed was. We begonnen met zoeken naar de Roodhals, maar tussen de vele honderden, zo niet duizenden Brandjes konden we hem helaas niet vinden. Dan maar hopen op de Dwergganzen, en die lieten zich deze keer eens heel aardig zien. Het waren er 16, waarvan ik er slechts 15 zag, maar dat vond ik niet erg. Het was vandaag echt genieten van de Dwergjes.
We vonden al zoekende ook nog een Kleine Canadese Gans, weliswaar een exoot, maar veel zie je ze niet. Toch leuk. Ook fotografeerde ik nog een wat vreemde gans, die een hybride Canadese x Brand bleek te betreffen.
We moesten een stukje omrijden voor de Koereigers, maar ze lieten ons niet in de steek. Eerst eentje tussen de schapen, vervolgens nog twee tussen de paarden.
Hybride Canadese x Brandgans bij Strijen.
Dik tevreden reden we door, naar Battenoord, waar de ook al traditionele Flamingo's en exotische aanverwanten al op ons stonden te wachten. Eén Flamingo was lekker aan het foerageren en dat was weer eens wat anders dan die saaie roze streep slapende flamingo's die je hier normaal gesproken aantreft.
We pikten ook nog wat normalere jaarsoorten op en gingen toen verder richting Goedereede, waar zowel Zwarte - als Witbuikrotgans tussen de Rotjes zouden zitten. Maar helaas, de plek bleek totaal verlaten, afgezien van een stuk of acht Rotganzen en wat Brandjes en Kollen. Gelukkig vonden we er nog een winterse Bruine Kiekendief als troostprijs.
Op naar de Brouwersdam dan, waar nog vele jaarsoorten te halen vielen. Aangekomen bij het Haventje Noord begon het te regenen, wat nou niet direct erg goed uitkwam, omdat er gespeurd moest worden met de telescoop naar verre duikers en andere leukerds. Gelukkig werd het na een kwartiertje weer droog en in de tussentijd vermaakten we ons met Middelste Zaagbekken, Kuifduikers, Scholeksters, Steenlopers, een Zilverplevier en Drieteenstrandlopers.
Flamingo bij Battenoord.
Toen het weer droog werd kon het speuren naar het ver op zee dobberende spul beginnen. We vonden enkel Roodkeelduikers, bijna allemaal ver weg. Leuk was een Grote Stern die kwam langsvliegen (en die deed dat later nog enkele malen).
Verderop langs de dam kwamen jaarsoorten als Brilduiker, Paarse Strandloper, Eider en Zwarte Zee-eend langs. Erg onderhoudend allemaal. En bij de Spuisluis zat een Kuifaalscholver tussen de Aalscholvers op de basaltblokken, hartstikke mooi, en vloog er een onverwacht - maar daarom des te leuker - Smelleken langs, ontdekt door Wiegert.
Intussen was de Waterspreeuw weer gevonden en was het twee uur, zodat het tijd werd om terug te keren naar Papendrecht om de spreeuw alsnog in te rekenen. En dat lukte. Het was een heerlijk slot van de dag om deze vogel actief te zien foerageren, zwemmen en kopje onder gaan. Een fantastisch beestje, en dat geheel onbevreesd op zo'n tien meter afstand.
Het spreekt vanzelf dat we tevreden huiswaarts reden. Juist toen we vertrokken begon de regen weer op te vallen, maar dat kon ons allang niet meer schelen.
Nogmaals de Waterspreeuw.

dinsdag 2 januari 2018

02-01-2018: De kop is er weer af

Het vogeljaar 2018 is begonnen! Uiteraard stond ik gisteren al vroeg op ons dakterras om de eerste gewone soorten in te rekenen. We moesten gisteren op bezoek bij familie in Hillegom, dus onderweg daarnaartoe noteerde ik ook nog wat soorten.
Vanmorgen hebben Cilja en ik ons traditionele autoritje door de streek gedaan. Via de Diefdijk reden we naar de polders bij Everdingen, waar weer Kleine Zwanen huizen. We vonden ze snel, hoewel ze ver weg op het land zaten. In de uiterwaarden zelf deed ik een snelle poging op de Baardmannetjes, maar die lieten zich horen noch zien. Wel wat eendensoorten voor de jaarlijst: Bergeend, Slobeend en Wintertaling lieten zich zien. Een Wulp riep vanuit de verte en Cilja vond een Gaai voor me.
Ons volgende doel was het Steenuiltje langs de dijk en gelukkig zat hij vandaag op z'n plek. We reden nog een stukje, naar Vianen en van daar naar Lexmond, waar we de dijk weer opreden. We vonden nog leuke plekjes met veel eenden, Smienten met name, maar er zaten verder geen jaarsoorten tussen.
's Middags wandelde ik over de Zuiderlingedijk naar het kasteelbos van Heukelum en zag leuke jaarsoorten, zoals Kramsvogels en minstens 75 Koperwieken. Een Matkop liet zich mooi zien bij het kasteelbos en de grootste verrassing waren twee Goudvinken die in het bosje vlak voor het eigenlijke kasteelbos zaten te roepen. Eén ervan liet zich ook heel mooi zien. Deze soort had ik pas eenmaal eerder in de regio, een goeie dus.