dinsdag 25 juni 2013

25-06-2013: Rondje streek & een leuke vondst

Op plantengebied is er van alles te beleven in de streek. Hier de prachtige Korenbloem.
Het was eindelijk weer eens aardig weer vandaag, dus stapte ik vanmorgen op de fiets voor een rondje streek. De eerste stop was Lappenheide, waar de Kluten een goed broedseizoen hebben gehad, gezien de vele vogels in de puberleeftijd die er rondstapten. Leuk was ook een paar Kuifeenden met heel kleine pullen, die desondanks de duikkunst al beheersten. Een paar Bergeenden zwom eveneens met pullen rond. Ook de Kieviten hebben het goed gedaan, op het aangrenzende weiland stond een groep van zeker vijftig vogels, waaronder veel juvenielen.
Kluut bij Lappenheide
Boven de plas fourageerden Huis-, Boeren- en Gierzwaluwen en er stapten Tureluurs, een Scholekster en Kleine Plevieren rond. De beide Ooievaarsnesten zijn nog steeds bezet, maar ik kon niet zien of er al jongen waren. Een Bosrietzanger zat luidkeels te zingen, en die zou ik nog vaker horen vandaag. Er ontstond grote paniek onder de watervogels toen de plaatselijke Bruine Kiekendief (het mannetje) met een prooi in z'n klauwen kwam langsvliegen.
Een van de twee vlinders die ik zag op deze dag in juni was een verse Kleine Vos.
Ik fietste verder richting Acquoy en keek of ik de Steenuil kon vinden op z'n vaste stek. En jawel, daar zat -ie weer eens. Hij geeuwde nog een keer en sufte lekker verder. Ik ging verderop richting Fort Asperen en genoot van de vele bloeiende planten die ik tegenkwam, zoals een veld vol met Grote Ratelaar en een berm vol Grote Klaprozen en Korenbloemen (onder meer).
Ooievaar op het nest bij Lappenheide.
Er zong een Koekoek en opnieuw een Bosrietzanger. Even verderop hoorde ik een Grasmus en een Zanglijster.
Ik ging de Nieuwe Zuiderlingedijk op en hoorde kort een Spotvogel zingen. Ik fietste helemaal door tot ik bijna in Vogelswerf was en liep daar aan het eind van de dijk een eindje langs een slootje om juffers en libellen te zoeken. Ik vond een paar jaarsoorten, zoals Lantaarntje, Variabele Waterjuffer en Grote Roodoogjuffer. Ook kwam mijn eerste Gamma-uiltje van het jaar voorbij vliegen. Na een tijdje insecten kijken fietste ik dezelfde weg terug en daar kwam ik de verrassing van de dag tegen: een Oranje Luzernevlinder! Hij vloog op toen ik langsfietste en vloog een stukje met me mee langs de dijk. Natuurlijk stopte ik en probeerde de vlinder te fotograferen, maar aanvankelijk was -ie erg vliegerig en had ik de grootste moeite om hem in het oog te houden. Toen de zon even achter de wolken kroop werd hij rustiger, en uiteindelijk kon ik met de camera vlakbij komen en een paar bewijsfoto's maken. Het was alweer een aantal jaren geleden dat ik voor het laatst een Oranje Luzernevlinder in Nederland zag en ik was dan ook erg blij met deze waarneming.
De Oranje Luzernevlinder!
Berm vol Grote Klaprozen.

zaterdag 15 juni 2013

15-06-2013: Rondje Limburg

Tien Boomkikkers gezien vandaag. Wat een leuke beesten zijn dat!
Christiaan, Wiegert en ik hadden een ambitieus programma opgesteld voor vandaag: Orpheusspotvogel bij Weert, Grauwe Klauwier bij Meijel, Roodmus bij Montfort, Boomkikkers daar in de buurt, Eurokanarie, Kuifleeuwerik en Grauwe Fitis bij Venlo. Die hele ronde bleek onhaalbaar, dan had alles wel heel erg moeten meezitten om dat voor elkaar te krijgen. Maar we hebben toch nog heel wat gezien vandaag. Het werd een heel fraaie all round natuurdag, met vogels, vlinders, libellen, de Boomkikker, een paar zoogdieren, leuke bloeiende planten et cetera.
We begonnen bij de Kruispeel, nabij Weert, waar al een tijdje een Orpheusspotvogel zit. Die hadden we snel te pakken, ook al zong de vogel niet voluit maar slechts af en toe een paar strofen. Hij werd snel opgespoord en liet zich uiteindelijk ook nog fraai aan ons zien. Het was een leuk gebiedje, die Kruispeel, met broedende Oeverzwaluwen, zingende Geelgorzen, een zingende Wielewaal, vijf Witgatjes, een Dodaars, wat Kleine Pleviertjes en nog veel meer.
Jammer van die takjes voor de Grauwe Klauwier, maar ach.
Ons volgende doel was de omgeving van Meijel, waar zich de Grauwe Klauwier ophoudt. Hier vond ik mijn eerste libel van het jaar: een Platbuik. Er zouden vandaag nog wat soortjes bijkomen. Al rijdend naar de goeie plek zag Wiegert - messcherp als altijd - het mannetje Grauwe Klauwier al zitten aan de overkant van het veld waar we langs reden. Jammer genoeg vloog de vogel vrijwel onmiddellijk op en leek verdwenen, maar later vonden we 'm terug, vlak langs de weg, waar alleen een paar rottige takjes die zich voor de klauwier bevonden mij van een geslaagde Grauweklauwierenfoto afhielden. Jammer, maar we hebben 'm wel ontzettend mooi gezien! Ook hier weer Geelgorzen, en ook Boompiepers en een Grote Lijster.
Boomkikkers zijn heerlijke fotomodellen!
Met een score van twee uit twee reden naar onze volgende doelsoort: de Roodmus bij Montfort. Een vreselijk mooi adult mannetje dat er alweer een tijdje zit. Maar dat bleek een lastige klus en ondanks dat we er heel wat tijd in hebben gestoken, kwam ik niet verder dan twee riedels vanuit de bosrand zonder de mus te zien en mijn metgezellen, voor wie het een nieuwe soort zou zijn, helemaal niets. Jammer, maar toch was er veel te beleven, vooral op insectengebied. We zagen een prachtige Koninginnenpage, wat Icarusblauwtjes en van de libellen Vuurjuffer, Azuurwaterjuffer, Bloedrode Heidelibel, Tangpantserjuffer en Weidebeekjuffer. Zo, dat tikte aan.
Geelgorzen genoeg vandaag!
Ook hier konden we weer genieten van de Geelgors, een heerlijke vogel die we in onze streek helaas moeten missen. Maar hier zijn ze nog talrijk.
Na een uurtje vergeefs wachten op de Roodmus besloten we eerst naar de Boomkikkers te gaan. Die bevinden zich in een gebiedje daar in de buurt. Het duurde niet lang voordat we onze eerste Boomkikker vonden, op een distelblad. Er zouden er nog negen volgen, waarvan enkele exemplaren zich heel leuk lieten fotograferen. Het was pas de tweede keer dat ik Boomkikkers in Nederland zag en het was genieten geblazen! Wat een leuke beestjes zijn het toch. We zagen ze in allerlei maten, zowel kleintjes als een hele dikke (voor een Boomkikker dan).
Boomkikker meets Schorpioenvlieg.
Nadat we een flink rondje door het gebied hadden gelopen, besloten we nog een keer terug te gaan naar de Roodmussenplek. Maar ook deze keer hadden we geen geluk. Voor Venlo was er toen geen tijd meer, maar ondanks dat was het een mooie natuurdag geweest, vol met leuke beestjes en plantjes!
Vier paarden keken ons verbaasd aan bij Meijel. 'Wat komen die figuren hier nou doen,' lijken ze te denken. 

dinsdag 4 juni 2013

04-06-2013: Noordse Nachtegaal revisited

Vandaag ging ik een paar uurtjes met René op pad, voor wie de Noordse Nachtegaal nog een totaal nieuwe soort zou zijn. Maar eerst deden we een poging op de Ransuil, zagen bij aankomst direct een Purperreiger en vonden na enig zoeken de Ransuil in een andere boom dan afgelopen zondag. Daarna zetten we koers naar de Biesbosch. De eerste stop maakten we uiteraard bij de Grote Karekiet, die zich ook vandaag weer erg mooi lieten horen en zien. Jammer genoeg net te ver weg voor een aardige foto. Daarna naar het gebied genaamd Pannekoek, waar de Noordse Nachtegaal keurig meewerkte door zich uitgebreid te laten horen en zich zelfs even (aan mij) te laten zien. We maakten een wandelingetje door het gebied. Het barstte er van het vogelleven en we werden zowat van onze sokken geblazen door de zang van meerdere Cetti's Zangers, die soms vlak aan het pad zaten. Ook erg onderhoudend waren twee Koekoeken, waarvan er een open en bloot zat te roepen. Later werden ze achtervolgd en gepest door kleine vogeltjes. Ons volgende doel was de Kwartelkoning van de Lazeruswaard bij Culemborg, eigenlijk een heilloze missie zo midden op de dag maar ach, je weet immers maar nooit. Helaas hield de KwaKo zijn snavel stijf dicht. Tenslotte brachten we nog een bezoekje aan de uiterwaarden bij Everdingen, waar alweer 13 Lepelaars zaten, een Groenpootruiter rondtrippelde en tussen de meeuwen vonden we een onvolwassen Grote Mantelmeeuw (leuk voor juni) en een derde kalenderjaar Geelpootmeeuw. Die laatste was nog een jaarsoort voor mij. Tenslotte kwamen hier mijn eerste twee Icarusblauwtjes van 2013 voorbij vliegen. Het was weer een leuk dagje met erg lekker, zonnig weer.

zondag 2 juni 2013

02-06-2013: Ransuil in eigen woonplaats

De Ooievaar liet zich leuk fotograferen vanavond.
Vanavond had ik met Christiaan en Wiegert afgesproken om naar de Leerdamse Ransuilen te gaan kijken, waarvan we gehoord hadden dat ze soms om acht uur 's avonds al gaan jagen. Toen ik naar de plek fietste kwam ik drie Ooievaars tegen, waarvan er eentje wel in was voor een leuke foto. Dat was een aardig begin van de avond. Even verderop hoorde ik een Tuinfluiter zingen. Chris en Wiegert waren al ter plekke, evenals twee andere vogelaars/fotografen. Na enige tijd wachten kwamen we erachter dat er een Ransuil een paar meter boven onze hoofden in een boom zat! Dat was leuk, want het slaperige uilenbeest liet zich mooi bekijken en tussen de takken en bladeren door ook nog redelijk fotografisch vastleggen.
Slaperige Ransuil
Terwijl we zo stonden te wachten tot er wat leven kwam in de uil, werden we beziggehouden door baltsende Grutto's, een overvliegende Sperwer en een Purperreiger die langs een slootje landde, zich even liet fotograferen, weer opvloog en even later in het weiland aan de andere kant van het fietspad, maar verder weg, weer landde.
Intussen was het allang acht uur geweest. Het werd half negen, negen uur en nog steeds maakte de Ransuil geen aanstalten om te gaan jagen. Om tien over negen hielden Chris en ik het voor gezien en fietsten naar huis. Onderweg kwamen we nog een Ree tegen, die in hoog gras stond en ons wel in de gaten had, maar helemaal geen aanstalten maakten om zich uit de voeten te maken. Die ging dus nog even leuk op de foto. Later hoorden we van Wiegert, die nog gebleven was, dat de uilen rond half tien het luchtruim hadden gekozen.
Ree in het hoge gras.

zaterdag 1 juni 2013

01-06-2013: Weer een nieuwe voor Nederland en nog veel meer

Het Kleinst Waterhoen liet zich prachtig aan ons zien! (Foto: Wiegert Steen)
Vandaag ging ik opnieuw op twitcherspad, ditmaal met Wiegert, die de Kleine Klapekster hoog op zijn verlanglijst had staan. We begonnen echter bij het gebied De Ronde Venen bij Waverhoek, waar sinds eergisteravond een of meerdere Kleinst Waterhoentjes worden gehoord, en niet alleen 's nachts. Dat was goed nieuws voor mij, want dit miniralletje had ik nog altijd niet in Nederland gezien of gehoord. De vogels van de Groene Jonker die zich destijds wekenlang lieten zien op dramatische wijze gemist en verder ben ik er nooit toe gekomen om op een onzalig uur naar deze nachtbraker te gaan luisteren.
Enfin, om ongeveer kwart voor acht stonden we ter plekke te kleumen in de kou en de harde wind, want het mooie weer had het na één dag alweer voor gezien gehouden. Het waren geen ideale omstandigheden voor een roepend Kleinst Waterhoen. Maar geen nood, het paar Steltkluten dat hier broedt was snel gevonden en dat was alvast weer een fraaie jaarsoort.
Na enige tijd vergeefs wachten en luisteren besloot een andere vogelaar, die ook op zoek was, een stukje verder te lopen, maar een paar minuten later kwam hij enthousiast terug: even verderop had hij het Kleinst Waterhoen gehoord. En ja hoor, het beestje riep vrijwel constant en erg dichtbij! Iets verderop zag ik een kleine open slikvlakte en ik zei, als we 'm daar nou eens opwachten, want de vogel liep duidelijk die richting uit. Maar wie schetst mijn verbijstering (en vreugde) toen ik even later het Kleinst Waterhoen uit het riet zag komen! Wat een sensatie. Wiegert wist zelfs nog een paar foto's te maken, waarvan ik er een hierboven heb geplaatst. Kortom, iedereen stond te genieten en ik helemaal, want ik had eindelijk mijn Kleinst Waterhoen te pakken, en hoe!
Na nog een klein rondje door het fraaie gebied, dat onder meer Bontbekplevieren, een Steenloper, Kluten met jongen en Bergeenden met piepkleine pullen opleverde, besloten we naar de Kleine Klapekster te gaan, die intussen weer was gemeld. Na een paar minuten geduld kwam de Kleine Klap tevoorschijn, niet zo mooi open en bloot als gisteren, maar regelmatig vrij zittend in een kale den in een van de volkstuintjes. Het was opnieuw genieten geblazen van deze bijzonder fraaie vogel. Na een halfuurtje hadden we het wel gezien, mede omdat het vreselijk koud was, maar het was pas tien uur. Dus: op naar de intussen ook weer gemelde Terekruiter! Ook die liet zich weer heel leuk bewonderen, zij het dat -ie niet zo dichtbij zat als gisteren, maar daarentegen liet hij zich wel horen! Erg leuk om nu ook zijn geluid te horen. Het is een zeer onderhoudend beestje, dat druk fourageert en dan weer eens stoeit met de lokale Tureluurs.

Mijn eerste Argusvlinder van 2013
We besloten naar de Biesbosch te rijden, waar nog altijd de Noordse Nachtegaal zingt en waar ook een Grote Karekiet aanwezig is. Na een flinke rit arriveerden we op de karekietenplek en we hoorden hem al bij het uitstappen van de auto. Niet veel later hadden we hem ook heel mooi in de kijker, zingend bovenop een rietstengel. Ook vonden we hier twee Hooibeestjes, onze eerste van dit jaar.
Op naar de Noordse Nachtegaal, die geheel in de stijl van deze dag ook onmiddellijk begon te zingen toen wij arriveerden en dat een minuut of tien bleef doen. Voor de vergelijking zong aan de andere kant van de weg een 'gewone' Nachtegaal. Klik op deze link om de Noordse Nachtegaal een klein stukje te horen zingen.
Vervolgens reden we naar een bosje bij het Boomgat, waarvan Wiegert wist dat er Wielewalen zitten. Het duurde niet lang voordat we een Wielewaal hoorde zingen. Ook zongen hier diverse Gekraagde Roodstaarten. Tenslotte zochten we nog op een plek waar jonge Bosuilen zouden zitten, maar die vonden we niet. Wel vonden we hier onder meer onze eerste Argusvlinder van dit jaar en een zingende Cetti's Zanger.
Ik hoef je niet te vertellen dat we dik tevreden waren met de opbrengst van deze dag!