donderdag 28 augustus 2014

28-08-2014: Visarend, zilverreigers en lepelaars

Visarend!
Vanmorgen kwam er vanuit het recent opgerichte lokale whatsappgroepje een melding van meerdere Visarenden ter plekke bij Everdingen. Erg leuk natuurlijk, en mede omdat ik hem nog niet op de jaarlijst had stapte ik maar eens op te fiets richting de uiterwaarden van Everdingen, waar ik deze zomer nog niet was geweest. Maar eerst even bij Lappenheide langs, waar behalve een grote groep Kieviten niets bijzonders te beleven viel. Bij de uiterwaarden was het erg leuk, met onder meer zeker zes Kleine - en drie Grote Zilverreigers en tien Lepelaars. Zowel Torenvalkjes als Buizerden stonden te bidden, maar aanvankelijk van de Visarenden geen spoor. Ik besloot een eindje het gebied in te lopen vanaf het paadje vlak voor Everdingen, en nauwelijks was ik onderweg of jawel, daar kwam een Visarend aangevlogen. Eerst ver weg, af en toe biddend, toen steeds dichterbij, maar net toen hij binnen fatsoenlijke foto-afstand kwam zette hij ineens de vaart erin en vloog snel over me heen naar de andere kant van Everdingen. Gelukkig kon ik toch nog een bewijsplaatje maken.

woensdag 20 augustus 2014

20-08-2014: Wintervogels zomervogels

Jonge Grote Stern langs de Brouwersdam.
Gisteren was het de koudste augustusdag sinds 75 jaar of zoiets en vandaag was het niet veel warmer, plus dat er talrijke buien vielen. Geen weer dus om vlinders en libellen te kijken, zodat Chris en ik er maar een ouderwets dagje vogelen van maakten. En waar ga je dan heen op 20 augustus? Naar de Zuidhollandse en Zeeuwse eilanden, want daar waren de leuke soorten gemeld.
Eerst op naar Goeree, waar bij Markenje al een paar dagen een Grauwe Franjepoot zat. Inderdaad, zat, want vandaag was hij helaas niet meer aanwezig. Een klein stukje verderop waren gisteren twee Roodhalsganzen gezien, een echte wintersoort. Die vonden we wel, tussen een paar Brandganzen, en ze lieten zich aardig bekijken. Zojuist hoorde ik dat het escapes betreft, wat eigenlijk ook niet verwonderlijk is in augustus. Maar we hebben toch van ze genoten, evenals van de aanwezige Watersnip, Lepelaar, Zilverplevieren, Groenpootruiter en vele andere vogels.
De Zwarte Zeekoet, ook al zo'n echte zomervogel!
Op naar de Brouwersdam, waar in het noordelijke haventje al een aantal dagen een Zwarte Zeekoet huist, ook al zo'n vogel die je eerder in december dan in augustus verwacht. Niet dat we het erg vonden, natuurlijk, al raakte ons gevoel voor tijd vandaag af en toe aardig van streek. Hoe dan ook, de Zwarte Zeekoet had ik zo gevonden, hij zat tegen het dammetje toen ik hem ontdekte en begon even later te zwemmen en liet zich mooi zien. Een erg mooie jaarsoort! Twee Grote Sterns, waaronder een juveniel, lieten zich mooi zien en de jonge vogel liet zich erg fraai fotograferen tegen een dramatische achtergrond van pikdonkere wolken.
Slapende Drieteenstrandlopers, je ziet ze zo over het hoofd tussen de stenen.
We vonden verderop langs de dam vele tientallen Scholeksters en ook veel Steenlopers en 19 Drieteenstrandlopers, die voor mij nog een jaarsoort waren. Ook een Regenwulp liet zich een paar keer zien, maar was erg schuw - te schuw voor een foto. Een vrouwtje Middelste Zaagbek zat te rusten bij de Zwarte Zeekoet en vlakbij de spuikom zwom een Grijze Zeehond. Je leest het wel, het merendeel van de soorten zou op een decembertocht niet misstaan.
We reden naar Nieuw-Haamstede op Schouwen-Duiveland, waar al een aantal dagen een Hop wordt gezien. En daar hadden wij wel zin in, na die vluchtige Hop van vorig jaar in Katwijk. Maar helaas, ook vandaag hadden we niet veel Hoppengeluk: de vogel liet zich niet zien, ondanks een tijd zoeken, samen met andere vogelaars.
Mannetje Roodborsttapuit bij Nieuw-Haamstede.
Een familie Roodborsttapuit liet zich wel zien, inclusief een erg donker exemplaar en een paar juveniele vogels. Na een tijd zoeken besloten we naar Neeltje Jans te gaan om daar de Kuifaalscholvers te gaan bekijken die gisteren in de Delta Expo Haven waren gezien. Na heel veel regendruppels en daarna een flinke zoektocht vond Chris een onvolwassen vogel, ver weg op een dammetje. Leuk waren hier ook de circa 110 Eiders die er rondhingen en enkele volwassen Grote Mantelmeeuwen.
Toen bleek de Hop ineens toch weer te zijn gezien, dus reden we terug naar Nieuw-Haamstede. Ter plekke brak de zon door en werd het ineens toch een beetje zomer. Sprinkhanen begonnen te zingen en vlinders en libellen gingen op de wiekjes.
De schoorsteen-Buizerd van Nieuw-Haamstede.
We zagen drie Icarusblauwtjes, negen Hooibeestjes, twee Oranje Luzernevlinders, drie Kleine Vuurvlinders, een Bruin Zandoogje en diverse witjes. Ook een groepje Paardenbijters vloog rond en een mannetje Bruinrode Heidelibel zat op het pad. Intussen fotografeerde ik nog een Buizerd die op de schoorstenen van de huizen langs het vliegveldje zat.
We zochten opnieuw een tijd, en wachtten, maar het mocht niet baten. De Hop zat er voor ons niet in. Maar het was toch een erg leuke dag geworden en rond een uur of drie reden we dan ook tevreden naar huis.
Nog een plaatje van de jonge Grote Stern.
Steenloper langs de Brouwersdam.

dinsdag 5 augustus 2014

05-08-2014: Vlinders en libellen

De Kleine Plevier is geen vlinder of libel, maar liet zich wel mooi platen vandaag.
Juni, juli en augustus zijn de maanden waarin de vlinder- en libellenliefhebber in mij zich kan uitleven. Op vogelgebied is er vaak niet zoveel te beleven, en de vlinders en libellen vliegen volop. Ook vandaag ging ik weer op pad met als doel deze beestjes te fotograferen, maar eerst keek ik even bij Lappenheide welke vogels er zaten. Veel Kieviten, een paar Kluten en verder de gewone eenden en ganzen. O ja, en een Kleine Plevier wilde dolgraag op de foto!
Er zaten erg veel vlinders op de Kattenstaart en het Koninginnenkruid, dus ik liep een stukje langs het struinpad. Intussen vloog er tussen de Boeren- en Huiszwaluwen ineens nog een Gierzwaluw laag boven de plas, erg leuk!
Vrouwtje Bloedrode Heidelibel bij Lappenheide.
De Argusvlinder doet het goed in de streek dit jaar. Op een klein stukje vond ik zeker vier exemplaren. Ook vloog er weer een Oranje Luzernevlinder langs, altijd leuk. Alledrie de 'gewone' heidelibelsoorten waren present en ook twee Bruine Glazenmakers, die ik persoonlijk een van de mooiste Nederlandse libellen vind, maar die zich nooit laten fotograferen. Ook vandaag heb ik weer een hele tijd naar ze staan kijken, in de hoop dat ik er eentje ergens zou zien landen. IJdele hoop, helaas. Maar het blijft een genot om naar ze te kijken.
Ik fietste door naar de Nieuwe Zuiderlingedijk, waar ik van het voorjaar een paadje heb ontdekt langs een mooie sloot. Die wilde ik weleens checken op libellen. Ook hier weer Bruine Glazenmakers, en ook drie Paardenbijters, en de Steenrode Heidelibel liet zich erg mooi fotograferen.
Vrouwtje Steenrode Heidelibel.
Daarna door naar de Koornwaard, altijd een erg leuke plek. De Cetti's Zanger zong niet vandaag, misschien is hij wel vertrokken. Wel vloog er direct een Boomvalk over me heen die zich erg mooi liet zien, en even later schoot er een IJsvogel langs.
Ook hier weer minstens vier Argusvlinders en een Oranje Luzernevlinder die heel zenuwachtig heen en weer vloog, zodat hij niet op de foto terecht kwam. Wel werkten de heidelibellen weer erg goed mee en een man Gewone Oeverlibel wilde ook wel op de foto. Een vrouwtje Blauwe Glazenmaker hing even voor me in een boom en verder zaten er veel 'gewone' vlinder- en libellensoorten. Op de terugweg bij het kasteel van Heukelum nóg een IJsvogel. Dat was een mooie afsluiter.
Mannetje Bloedrode Heidelibel.
Bruinrode Heidelibel.
Mannetje Gewone Oeverlibel.
Steenrode Heidelibel met prooi.

maandag 4 augustus 2014

04-08-2014: Bolgerijen

Een Dagpauwoog is op het Kikkerbeet in een slootje gaan zitten om te drinken.
Vandaag ben ik met Cilja en ons hondje Chico weer eens in Bolgerijen (voluit: Land van Autena en Bolgerijen) geweest, een fraai natuurgebiedje hier in de buurt. Het is een afwisseling van slootjes met veel waterplanten, ruige open stukjes, bos en grotere sloten, en meestal vinden we er veel vlinders, libellen en andere insecten en is het er leuk fotograferen. Zo ook vandaag. Ik had vandaag mijn zinnen gezet op de Houtpantserjuffer, die nog een nieuwe jaarsoort voor mijn libellenlijst was. Een eenvoudig doel, want het is een algemene soort die nu volop vliegt in dit soort gebieden. Het duurde dan ook niet lang voordat we de eerste vonden.
Houtpantserjuffer.
Toen hadden we onderweg al leuke vogelsoorten als Ooievaar en Purperreiger gezien. Helaas was het de hele tijd bewolkt weer, maar desondanks vlogen er veel Bont Zandoogjes, een drietal Argusvlinders, Klein Koolwitje en Klein Geaderd Witje, Atalanta, Dagpauwoog en een Gehakkelde Aurelia. Van de libellen was vooral de Bloedrode Heidelibel goed vertegenwoordigd. Twee Bruine Glazenmakers vlogen op uit het lange gras toen wij langsliepen en ook vonden we een Steenrode Heidelibel.
Bloedrode Heidelibel.
Een van de pakweg 10 Bont Zandoogjes die we tegenkwamen.