woensdag 29 april 2015

29-04-2015: Van alles missen maar ook veel zien

Mannetje Roodborsttapuit. Huist al een tijdje bij Everdingen.
Gisteravond werd er weer van alles gemeld vanuit de uiterwaarden bij Everdingen: Noordse Sterns, Temmincks Strandlopers, Dwergmeeuwen, Huis- en Gierzwaluwen, Boomvalk en zo verder. Allemaal jaarsoorten en in geval van de stern zelfs nog een nieuwe regiosoort. Maar zoals steeds: als ik dan 's morgens kom is alles alweer verdwenen. Nou ja, alles: vooral datgene waarvoor ik gekomen ben. Dat komt omdat veel vogels er 's avonds invallen om te gaan slapen en 's morgen alweer vroeg verderop gaan.
Maar goed, vanmorgen om kwart over zes zat ik dus alweer op de fiets te kleumen (het had godbetert gevroren) in de hoop iets van al die leuke soorten te kunnen meepikken. Natuurlijk viel er sowieso genoeg te genieten, zoals een zingende Nachtegaal en idem Cetti's Zanger en een mooie Groenpootruiter bij Acquoysemeer. Hier ook weer twee Kleine Plevieren en een overvliegende Ooievaar.
Deze Groenpootruiter zat een beetje te suffen bij Acquoysemeer.
Maar toen ik bij de uiterwaarden van Everdingen aankwam werd het al snel weer duidelijk dat alle leuke soorten behalve de Kleine Geelpootruiter waren vertrokken. Die ouwe trouwe Geelpoot hangt hier nu toch alweer een hele tijd rond en maakt nog geen aanstalten om te vertrekken.
Natuurlijk was er toch wel van alles te beleven, want natuurlijk zijn niet alleen jaarsoorten leuk. Zo stond er een Lepelaar, kreeg ik prachtig een zingende Sprinkhaanzanger in de kijker, vlogen er zeven Zwarte Sterns, zat er een Oeverzwaluw tussen de Boertjes, liet het mannetje Roodborsttapuit zich fotograferen en zag ik Purperreiger (overvliegend) en de Grote Zilver die nog steeds ter plaatse is.
De Indische Gans, een exoot, maar een mooie vogel.
Ik fietste maar eens verder langs de dijk naar Hagestein, omdat op de plas Everstein recent ook nog Dwergmeeuwen waren gezien. Langs de dijk zong een Snor en vond ik twee Indische Ganzen, weliswaar een exoot, maar heel fraaie vogels. Boven de plas echter geen Dwergmeeuwen, wel weer Zwarte Sterns en Visdieven. Ook geen Patrijzen kunnen vinden trouwens, wel hard naar gezocht. Ook nog altijd geen Braamsluiper. Nou ja, zo houden we nog wat tegoed zullen we maar denken.
Vele Grasmussen zijn alweer aanwezig.

vrijdag 24 april 2015

24-04-2015: Even naar Everdingen

Vandaag wilde de Rietzanger wel op de foto.
Vanaf morgen wordt het minder goed weer, dus ik nam het nog even waar vanmorgen. Om half zeven vertrok ik per fiets richting de uiterwaarden van Everdingen, waar nog wel wat jaarsoorten te halen vielen. Onze Leerdamse Koekoek (die we 's morgens vroeg vaak vanuit de slaapkamer horen roepen) is ook weer terug, want hij zong langs de Horndijk. Ik nam weer het fietspaadje dat evenwijdig loopt aan de Diefdijk, omdat deze laatste nog steeds is afgesloten in verband met werkzaamheden. Bij de eerste twee plasjes hoorde ik zowel een Nachtegaal als een Cetti's Zanger zingen. De laatste zong tweemaal zijn riedel. Het wordt zo onderhand een normale soort bij ons in de streek en ik verwacht hem binnen afzienbare tijd als dakterrassoort te kunnen scoren.
Ik fietste flink door zodat ik wat tijd zou hebben om de uiterwaarden uit te pluizen, maar het werd steeds mistiger en bij De Waaij moest ik in de remmen voor een zingende Gekraagde Roodstaart. Dat vond ik erg leuk, want die kom ik in onze streek maar weinig tegen.
Ook de Rietgors deed weer flink zijn best.
Ik kreeg de roodstaart even mooi in beeld, en wat zijn het toch een prachtige vogeltjes! Op zijn vaste plek zong de Cetti's Zanger van De Waaij en hier rinkelde ook een Sprinkhaanzanger. Pas aan het einde van de Diefdijk volgde mijn eerste jaarsoort: een zingende Tuinfluiter. Bij de uiterwaarden zat er nog een te fluiten.
Ik arriveerde om kwart over zeven bij de uiterwaarden en alles zat potdicht met mist. Maar gelukkig heeft de zon al flink wat kracht en tegen acht uur was het hele gebied te overzien. De eenzame Grote Zilverreiger zat nog steeds in z'n vaste plasje langs de dijk. Er zongen Koekoek, Grasmus, Sprinkhaanzanger, Kleine Karekiet en Tuinfluiter en natuurlijk Rietgors en Rietzanger, die allebei graag op de foto wilden vandaag.
Ik liep weer om het gebied heen en zag dat de Kleine Geelpootruiter nog altijd present was; hij struinde aanvankelijk tussen de Kluten, maar vloog na korte tijd naar de overkant, om daar te verdwijnen. De gisteren gemelde Bosruiters en Dwergmeeuwen waren helaas niet meer aanwezig. Wel vond ik uiteindelijk twee mooie Zwarte Sterns, die ook een jaarsoort waren.
Nogmaals de Rietzanger.

donderdag 23 april 2015

23-04-2015: Ochtendje Zouwe met Steltkluut

Vanmorgen vroeg zong de Snor open en bloot langs het pad naar het kijkscherm.
Om tien voor half zeven zat ik alweer op de fiets vanmorgen, want gisteren waren er drie Steltkluten gemeld in de Zouweboezem en dat is natuurlijk een fijne soort voor de jaarlijst. En er was vast nog wel meer te vinden aan jaarsoorten, veronderstelde ik. Ik nam de route via de Zederikkade, waar ik op het eerste deel, voor je het viaduct onderdoor gaat, meteen al op twee leuke verrassingen stuitte: twee Cetti's Zangers, die luid tegen elkaar in zaten te zingen. Ze zijn duidelijk de streek aan het veroveren en dat kunnen we alleen maar toejuichen.
Na drie kwartier parkeerde ik mijn fiets en liep naar het kijkscherm, omdat ik dacht dat de Steltkluten vanaf daar te zien zouden zijn. Ik kwam een vogelaar tegen die me op een Snor wees, die steeds heel dichtbij het pad kwam zitten zingen. Nadat ik bij het kijkscherm had gezocht naar de Steltkluten maar niets had gevonden, liep ik daarom terug en slaagde erin om ook een paar aardige foto's van de zingende Snor te schieten. Jammer wel dat het zwaar bewolkt was en dat er dientengevolge weinig licht was, maar goed, het waren toch mijn allereerste Snorfoto's!
Toch nog een Steltkluut!
Daarna fietste ik naar de parkeerplaats, omdat ik begreep dat de Steltkluten vanaf daar meestal te zien waren. Intussen had ik mijn eerste Koekoek voor 2015 gehoord, altijd leuk, en zongen onder meer Blauwborst, Snor, Sprinkhaanzanger, Rietzanger, Kleine Karekiet en Grasmus de sterren van de hemel. Bij de parkeerplaats aangekomen bleek er inderdaad nog één Steltkluut rond te stappen in het drassige gebiedje. Wellicht waren de andere twee ook nog ergens in het gebied aanwezig, maar ze lieten zich in ieder geval niet zien en ik was blij dat die ene zich liet bewonderen. Intussen kwam er ook een Purperreiger overvliegen en een man Zomertaling en een Witgat bevonden zich in hetzelfde moerassige stukje als de Steltkluut. Na een tijdje kijken en genieten fietste ik terug naar de Zederikkade en stuitte onderweg nog op een mooie vrouw Rouwkwikstaart. Ook op de terugweg zaten de beide Cetti's Zangers weer luid te zingen. Het waren weer een mooie paar uurtjes.
Vrouw Rouwkwikstaart, een leuke, onverwachte ontmoeting.

maandag 20 april 2015

20-04-2015: Vlinders en de eerste libel

Grote Canadese Gans op de Linge bij Vogelswerf.
Vanmorgen vertrok ik rond elf uur op de fiets met de bedoeling om naar vlinders te gaan zoeken en mogelijk de eerste libellen. Het was prachtig zonnig weer met niet al teveel wind en een temperatuur van ongeveer 15 graden, dus dat moest kunnen lukken. Uiteraard lette ik ook op vogels, maar daarvan vond ik vandaag geen nieuwe of bijzondere soorten.
Langs de Horndijk stuitte ik direct al op een Klein Geaderd Witje en een drietal Grote Koolwitjes en die laatste was een jaarsoort. Even verderop twee Bonte Zandoogjes, waarvan ik er laatst al een tegen ons huis zittend had gevonden. Net om de hoek langs de Meerdijk vloog het eerste mannetje Oranjetipje. Een tweede exemplaar vond ik langs de Nieuwe Zuiderlingedijk. Ook daar weer veel Groot Koolwitjes en Klein Geaderde Witjes. Een Dagpauwoog liet zich mooi fotograferen. Op een plek langs de Nieuwe Zuiderlingedijk waar ik vaak even een wandelingetje maak, zong nu een Nachtegaal en vond ik mijn eerste libellensoort van het jaar: een Vuurjuffer! Heerlijk dat ze er ook weer zijn.
Dagpauwoog langs de Nieuwe Zuiderlingedijk.
En nog een Grote Canadese Gans.

zaterdag 18 april 2015

18-04-2015: Beflijsters en wéér een Cetti's Zanger in de streek!

De zon komt op boven Lappenheide, gezien vanaf de Meerdijk.
In deze tijd van het jaar valt er iedere dag wel weer iets nieuws te zien, dus zolang het mooi weer blijft ga ik zo vaak mogelijk op pad. Vanmorgen zat ik alweer om half zeven op de fiets en zag de zon opkomen boven Lappenheide, terwijl een Blauwborst fanatiek onderaan de dijk zat te zingen. Eenmaal op de Nieuwe Zuiderlingedijk was de eerste jaarsoort snel binnen: een zingende Kleine Karekiet! Dat was een voortvarende start. Een stukje verderop maakte ik een wandelingetje het gebied in en vond opnieuw een Blauwborst. Aan de overkant van de weg zong een Snor. Ik dacht, kom, laat ik eens zoeken naar slapende vlinders en op de eerste de beste koolzaadbloem die ik bekeek zat een Kleine Vuurvlinder te slapen, helemaal bedekt met dauwdruppels. Normaal gesproken blijven ze dan altijd heel mooi zitten, maar toen ik 'm macro wilde fotograferen liet de slimmerik zich in het hoge gras vallen.
De Fazant, wat een fantastisch mooie vogel eigenlijk!
Ik fietste verder en vond de eerste van twee Sprinkhaanzangers. Op het tweede gedeelte, voorbij de provinciale weg, hoorde ik op de kruising met de Kerkweg ineens een Cetti's Zanger zingen! Dat was maar een heel klein stukje van de plek waar ik in 2012 de eerste voor Gelderland ontdekte. En  hoewel je ze nu al op een aantal plekken in de streek kunt vinden, blijft het toch erg leuk om tegen weer een nieuwe aan te lopen.
Aan het eind van de dijk hoorde ik een Kleine Bonte Specht roffelen. Hij zat vlak langs de dijk, maar ondanks langdurig zoeken kreeg ik het gluiperdje niet in de kijker. Even verderop zong weer de Nachtegaal.
Een fraaie Lepelaar langs de Dwarsweg bij Heukelum.
Bij het bankje van Vogelswerf keek ik een tijdje over de Linge en zag een Purperreiger landen aan de overkant van het water. Ik fietste richting Heukelum en nam de Dwarsweg. Daar stond iets wits in het weiland. Even kijken: een Lepelaar! Altijd erg leuk om zomaar tegen te komen. Even verderop hoorde ik mijn eerste Grasmus van 2015 fanatiek zingen. Ik stopte even omdat ik 'm in de kijker wilde krijgen. Dat lukte, en toen ik een struik verderop keek, meende ik daar helemaal onderin, achter wat takken, een Beflijster te zien zitten. Maar de afstand was vrij groot en 'het' bewoog niet, ook niet toen ik wat dichterbij liep (de struik stond op een particulier erf, dus veel dichter kon ik er niet naar toe lopen). Ik begon al te twijfelen en vreesde dat 'het' gewoon een dingetje was, maar toen ik weer keek, was het 'dingetje' ineens weg. En toen zag ik een Beflijster in het gras staan. En nog een, en nog twee! Vier fraaie Beflijsters, een van mijn favoriete vogelsoorten, nou, mijn dag kon niet meer stuk, dat begrijp je.
Een van de vier Beflijsters. Goed schutkleurtje!
Na een tijdje genieten van de Beflijsters fietste ik via de Kerkweg weer naar de Nieuwe Zuiderlingedijk. De Cetti's Zanger liet zich niet meer horen, maar wel vloog er een mooie man Bruine Kiekendief over, en ook nog een Purperreiger. Bij Acquoy zat een van de Steenuiltjes te zonnen en bij Lappenheide bleken toch nog twee Kluten en evenzovele Kleine Plevieren aanwezig.
En zo werd het een heerlijke fietstocht met tal van leuke soorten, een onverwachte vlinder en twee hoogtepunten in de vorm van een nieuwe Cetti's Zanger voor de streek en vier Beflijsters!

donderdag 16 april 2015

16-04-2015: Snel ff naar de uiterwaarden

De Rietgorzen zijn zeer fotogeniek dit jaar.
Gisteren waren er onder meer Dwergmeeuwen en een Beflijster gezien bij de uiterwaarden van Everdingen, allebei soorten die je niet al te vaak tegenkomt. En omdat het opnieuw mooi weer was, zat ik om half zeven alweer op de fiets vanmorgen. Omdat ik niet lang de tijd had, fietste ik in een ruk door naar de uiterwaarden, met een korte stop bij De Waai, omdat daar de Cetti's Zanger zong en er een viertal Regenwulpen richting het noorden over me heen vlogen. Een stukje verderop zat een prachtige Blauwborst op een paaltje te zingen en ontdekte ik een bewoond Buizerdnest, erg leuk.
Bij de uiterwaarden leek er weinig vogelvolk aanwezig te zijn in eerste instantie. Een Grote Zilverreiger was aan het vissen. Verder wat normale steltjes en eenden. Ik besloot een rondje om het gebied te lopen, en dat bleek een goed idee. Aan de westkant van het paadje dat het gebied in leidt, vond ik ver weg de Kleine Geelpootruiter, die ook nog steeds aanwezig is. Even later vloog hij op en kwam over me heen gevlogen om op z'n oude stekkie weer te landen.
Beroerd bewijsplaatje van de Kleine Geelpootruiter.
Tegelijkertijd verscheen er een mannetje Roodborsttapuit in een wilg, altijd leuk. Een Watersnip landde in de kant en er bleken eerste drie, later zelfs acht Visdieven aanwezig. Vier fraaie IJslandse Grutto's lieten zich zien, evenals een Kemphaan. Er begon een Sprinkhaanzanger te zingen en toen was het duidelijk dat er toch wel aardig wat te beleven viel. En jawel, even later zong de Snor enkele malen onmiskenbaar, een leuke jaarsoort. Terwijl ik een Grote Mantelmeeuw bekeek die tussen de Kleine Mantels zat, viel mijn oog op een Groenpootruiter, opnieuw een jaarsoort. Zo werd het een erg leuk rondje. Na een uurtje stapte ik weer op de fiets en reed rustig aan de twaalf kilometer naar huis. Onderweg kwam ik nog een Sprinkhaanzanger, diverse Kleine Plevieren, een Grote Lijster en mijn eerste Oeverloper van 2015 tegen.
En nog een Rietgors tot besluit.

dinsdag 14 april 2015

14-04-2015: De zomervogels komen los

De Kieviten bij Lappenheide zijn nu op hun mooist.
Voor vogelaars is dit een van de leukste perioden van het jaar: de zomervogels komen terug en ieder tochtje dat je maakt levert wel weer een of meer jaarsoorten op. En ook qua doortrekkers en zeldzaamheden is er van alles mogelijk. Het is dus zaak veel in het veld te zijn. Vandaar dat ik vanmorgen om half zeven al op de fiets zat om een tochtje door de streek te maken. Ik koos voor de Nieuwe Zuiderlingedijk. Net buiten Leerdam zong de eerste Blauwborst van de dag al langs de Linge. Langs de dijk was het aanvankelijk erg druk met auto's, zodat ik maar een stukje ging lopen. Hierbij stootte ik een Purperreiger op, mijn eerste van het jaar. Erg leuk. Zomerzangers als Zwartkop, Fitis, Tjiftjaf en Rietzanger waren alweer sterk vertegenwoordigd.
Reeën nabij Acquoy.
Ik fietste eerst door naar Vogelswerf, waar ik bij het bankje een tijdje keek en wachtte tot het meeste verkeer was vertrokken. Toen fietste ik rustig terug, maar niet nadat er zes Kemphanen over me heen waren gevlogen. Vlakbij de plek waar ik had staan wachten vond ik mijn eerste zingende Nachtegaal van het jaar. Het is een vaste plek, waar ik ze al jarenlang hoor. Een stukje verder nog een jaarsoort: mijn eerste Sprinkhaanzanger van het jaar! Via de Langendijk reed ik naar Acquoy. Ik zag een groepje van drie Reeën en in Acquoy zaten de twee Steenuiltjes lekker in het zonnetje. Bij Lappenheide liep een Ooievaar in het land. Enkele Grutto's waren nog aanwezig, waaronder een erg mooi uitgekleurde IJslandse Grutto. Opvallend is dat er momenteel weinig slikjes aanwezig zijn bij Lappenheide. Te weinig voor de Kleine Plevieren en de Kluten, zo lijkt het, die niet (meer) aanwezig waren. Jammer.
Wat zijn Kieviten toch prachtige vogels!

zondag 12 april 2015

12-04-2015: Naar de Biesbosch

Een van de vele mannetje Rietgors die we vandaag zagen.
Het is zo onderhand al een jarenlange traditie: rond half april ga ik met mijn vogelvrienden Koert en René een dagje naar de Brabantse Biesbosch. De traditie wil ook dat het die dag prachtig weer is en dat er een hoop leuke soorten worden gezien. Het eerste lukte ook vandaag, al was de wind af en toe wat hard, en voor wat betreft het tweede: we zagen vandaag een aantal leuke soorten, maar echte knallers of onverwachte verrassingen zaten er niet bij.
Overigens was het vandaag de dag van de Thayers Meeuw bij Egmond, een nieuwe soort voor Nederland. Hopelijk blijft die een tijdje zitten. Vandaag kozen we ervoor om lekker relaxed ons dagje Biesbosch te doen.
Vanmorgen heel vroeg riep de Bosuil weer eens achter ons huis en iets later bleek onze Zwartkop weer terug te zijn van zijn wintervakantie. Toen ik naar het station liep, waar Koert en René me zouden oppikken, zong er een Zwarte Roodstaart in de belangrijkste winkelstraat van mijn woonplaats Leerdam.
Bij de Polder Hardenhoek werden we zoals gewoonlijk verwelkomd door een stuk of wat luidruchtige Cetti's Zangers. Enkele Rietzangers waren ook alweer terug en die waren een jaarsoort voor ons. Aan de overkant van de weg, in de Kleine Hardenhoek, hoempte traditiegetrouw de Roerdomp en liet een Blauwborst zich erg fraai zien. En op de akker naast de Witboomkil zat de eerste Gele Kwikstaart van de dag en van het jaar. Er zouden er nog een aantal volgen vandaag.
Bij het uitkijkpunt van Polder Oude Hardenhoek vloog er een man Rouwkwikstaart op en verdween helaas razendsnel naar noord. Een Visdief zat te rusten in de verte en René ontdekte heel knap op grote afstand een tweetal Zwartkopmeeuwen in de meeuwenkolonie. Intussen vlogen er Oeverzwaluwen over en twee Reeën zwommen een stukje door het water.
Mannetje Roodborsttapuit langs de Deeneplaatweg.
Een wandeling bij de Pannekoek leverde een roffelende en 'zingende' Kleine Bonte Specht op (misschien waren het er wel twee, dat werd niet helemaal duidelijk), een mannetje Gekraagde Roodstaart dat wel erg snel verdween en een Muskusrat. En ook nog twee gemiste Kraanvogels, die door een andere groep vogelaars, die achter ons stonden, waren opgepikt maar zo hoog en ver zaten en zo snel verdwenen dat ze aan onze neus voorbij gingen.
Het was alweer tijd voor de lunch en daarna spendeerden we flink wat tijd in de nieuwe Polder Hoge Hof, waar een groep van circa 15 Kemphanen, een man Zomertaling, vijf Kleine Plevieren en een zeer fraai mannetje Engelse Kwikstaart de hoogtepunten vormden.
De Zeearend wisten we vandaag enkele malen te missen. Bij de Oude Hardenhoek zag ik hem waarschijnlijk, heel ver en al snel weer verdwijnend achter de bomen. Te weinig voor een kruisje op de jaarlijst.
Zo hadden we aan het eind van de middag toch weer wat leuke soorten in de tas, maar het resultaat was toch iets bescheidener dan andere jaren.

vrijdag 10 april 2015

07 t/m 10-04-2015: Vier dagen Zuid-Limburg

De zon komt op boven het Malenschbos.
Cilja en ik waren hard aan een paar daagjes vakantie toe, dus toen het deze week mooi weer dreigde te worden reserveerden we spoorslags ons favoriete hotelletje, de gezellige Herberg Oud-Holset in Holset, vlakbij Vaals. Vanuit hier loop je zo het Holsetter- en Malenschbos in, het eten is er heerlijk en het is er altijd erg gezellig. Bovendien hoef je er 's avonds (in voorjaar en zomer) de deur maar uit te stappen om de Vroedmeesterpad te horen roepen, die op het kerkhofje tegenover de herberg verblijft. Een echte aanrader voor natuurliefhebbers, kortom.
Maar we begonnen ons uitje zoals gewoonlijk bij Chateau St. Gerlach, vlakbij Valkenburg, waar we na een cappuccino en een heerlijk stuk rijstevlaai over het terrein wandelden, genietend van de kunst die er in de grote tuin staat opgesteld en de vogels die er aanwezig waren, zoals overvliegende Boeren- en Oeverzwaluw, Glanskop (de laatste twee waren jaarsoorten), Appelvink en Roodborsttapuit. Er bloeiden ook alweer wat planten, waaronder Maarts Viooltje en Kleine Maagdenpalm.
Bloeiende Kleine Maagdenpalm bij Chateau St. Gerlach.
Daarna reden we naar de Vijlenerbossen, waar we langs de Zevenwegenweg stopten en een stuk gingen wandelen. Meteen vloog er een mannetje Citroenvlinder langs, en daarvan zouden we er nog meer zien deze dagen. Maar er was meer. Deze bossen zijn bijzonder rijk aan van alles en nog wat, en vooral ook aan vogels. Zingende Vuurgoudhaantjes en roepende Appelvinken waren leuk, maar toen Cilja een viertal Kleine Barmsijzen ontdekte die op het pad voor ons uit een plasje dronken, werd ik echt enthousiast. Het was een hele tijd geleden dat ik deze soort echt mooi had gezien. We hoorden en zagen ze volop dit weekend, op diverse plaatsen in het bos. Even verderop zat de eerste Middelste Bonte Specht van ons uitstapje te 'gaaien', een van de doelsoorten. Van een andere doelsoort, de Kortsnavelboomkruiper, ontdekte Cilja twee exemplaren die zich op korte afstand erg mooi lieten zien. En zo had mijn opmerkzame vrouw haar nut ook alweer bewezen.
Mannetje Huismus op het dak van de Herberg Oud-Holset.
Dus was de start zeer voortvarend en zat een aantal wenssoorten meteen al in de tas. We reden naar Holset, waar we na te zijn ingecheckt lekker buiten op ons privé-terrasje gingen zitten. Het gebeurt dan nog weleens dat er een Rode Wouw komt overvliegen en jawel: ik hoefde maar twee keer omhoog te kijken en daar was hij, de Rode Wouw, bijna een standaardsoort in Holset. Deze keer ging hij strak richting noord, dus misschien was het een doortrekker. Ook een andere vaste gast hier, de Zwarte Roodstaart, liet zich horen en zien. En 's avonds riepen er, ondanks dat het nog behoorlijk fris was, tot mijn aangename verrassing twee Vroedmeesterpadden op het kerkhofje.
Zingende Winterkoning bij de herberg.
Goed, op dag 1 had ik al aardig wat jaarsoorten binnengesleept, dus ik wist niet goed wat ik van de volgende dag, woensdag 8 april, moest verwachten. Spanning en sensatie, zo bleek. Want om half zeven liep ik door Holset naar het Holsetterbos, het was nog niet helemaal licht, toen ik ineens een Nachtzwaluw op de weg voor me zag zitten! Ik greep naar mijn camera, maar helaas (nou ja...), de vogel vloog op en vloog zwenkend en glijdend laag boven de weg een paar keer vlak langs me, om daarna in noordelijke richting uit het zicht te verdwijnen. Ik was begrijpelijkerwijs compleet verbijsterd. Het leek me nog veel te vroeg voor een Nachtzwaluw, maar ik had er zojuist toch echt een gezien. Later bleek er in de database van waarneming.nl maar één vroegere waarneming te staan, nl. van 4 april.
Dat was een uit-ste-kend begin en vol goede moed liep ik het steile pad omhoog het bos in, waar bijna bovenaan jaarsoort nummer twee zich aandiende in de vorm van een overvliegende Havik. En meteen daarna nummer drie: een zingende Boompieper.
Bloeiende Bosanemoon in het Vijlenerbos.
Opnieuw hoorde en zag ik Vuurgoudhaan en Appelvink, er vloog een Kramsvogel over en een prachtige Middelste Bonte Specht landde in een boom vlakbij me waar ik hem mooi kon zien. Even later nog een jaarsoort: de Kuifmees. En zo was de pre-ontbijtwandeling alvast een groot succes.
Na het ontbijt maakten we een wandeling ter hoogte van de Rugweg, nabij restaurant Het Hijgend Hert. Maar niet nadat we eindelijk de eerste Fitis van 2015 hadden verwelkomd die in de bomen bij de herberg zat te zingen.
Tijdens de wandeling vonden we onder meer Zwarte Mees (een jaarsoort), een zingende Kortsnavelboomkruiper, opnieuw Kleine Barmsijzen, een Citroenvlinder, twee Reeën en een Konijn.
's Middags deden we het rustig aan en hingen we wat rond bij de herberg. Er kwamen wel een paar vlinders voorbij: mijn eerste Atalanta van het jaar, een Dagpauwoog en een Kleine Vos.
De Levendbarende Hagedis liet zich mooi zien en fotograferen nabij Eys.
Op donderdag 9 april was het schitterend, lekker warm weer. Ook de voorgaande dagen mochten we al niet klagen qua zon, maar nu was ook de temperatuur heerlijk. 's Morgens om half zeven maakte ik weer een ochtendwandeling door het Holsetter- en Malenschbos en veel van de leuke Zuid-Limburgse soorten kwamen weer voorbij: Zwarte Roodstaart, Appelvink, Vuurgoudhaan, Kuifmees, Kleine Barmsijs, Middelste Bonte Specht (vandaag alleen gehoord) en nog één jaarsoort: een roepend overvliegende Keep. Ook zag ik vandaag twee Eekhoorns. wat ik erg leuk vond.
Eekhoorn in het Malenschbos.
Na het ontbijt maaken we een wandeling langs het gebied de Piepert, vlakbij Eys, om te zien of daar al vlinders vlogen. Het was een heerlijke wandeling met veel Dagpauwogen en Kleine Vossen en één ongedetermineerd gebleven witje. Ook de Geelgors voegden we hier aan de vakantielijst toe. Maar het hoogtepunt van dit uitstapje was een Levendbarende Hagedis, die zich prachtig liet zien en zich zowaar ook liet fotograferen. Er waren veel bijen en hommels actief en ook de Gewone Wolzwever, een erg leuke vliegensoort, vloog er veelvuldig.
Een van de vele Dagpauwogen bij Eys.
We gingen even relaxen op het terras van Bie de tantes te Eys, waar ze heerlijke cappuccino en vlaaien hebben. Daarna spendeerden we een halfuurtje op een bankje aan de Geul, bij Mechelen, waar een Citroenvlinder en weer een Dagpauwoog langs vloog. 's Avonds riepen de Vroedmeesterpadden weer op het kerkhofje tegenover de herberg.
Vrijdag 10 april was alweer gekomen, de dag dat we weer naar huis moesten gaan. Maar eerst maakte ik nog een pre-ontbijtwandeling in het bos, die aanvankelijk rustig leek te verlopen, maar eindigde met een prachtige zingende Kortsnavelboomkruiper en... een schitterende Zwarte Specht die zich zowel liet horen als liet zien.
En toen restte ons nog slechts een heerlijk ontbijt. Daarna was het alweer tijd om op huis aan te gaan. Maar we hadden opnieuw heerlijke dagen gehad in Zuid-Limburg!
Spreeuw met nestmateriaal op de kerk van Holset.

maandag 6 april 2015

06-04-2015: Inhaalrondje Zeeland en Zuidhollandse eilanden

Een Lepelaar liet zich van zeer nabij zien bij het kijkscherm van Plan Tureluur.
Normaal gesproken begint een vogeljaar met een tochtje Zeeland en Zuidhollandse eilanden en dat levert dan bijna altijd alvast een hele vracht jaarsoorten op. Maar dit jaar was het er, mede omdat er elders nogal wat bijzondere soorten werden gevonden die prioriteit hadden, nog niet van gekomen. Vandaar dat Chris en ik besloten om vandaag een inhaalronde te maken. We begonnen bij de Brouwersdam, waar bij het Haventje Noord nog steeds de Zwarte Zeekoet huist. Hij is soms niet erg makkelijk, maar wij hadden vandaag geluk: ik vond de vogel binnen enkele minuten. Zo, dat was alvast een voortvarend begin.
Bewijsplaatje van de Zwarte Zeekoet.
Het ritselde langs de Brouwersdam van de Middelste Zaagbekken, en ook die soort was nog nieuw voor de jaarlijst. We genoten van groepjes Rotganzen en vonden op een slikje een Zilverplevier en een groepje Drieteenstrandlopers, terwijl verder op zee een Roodkeelduiker zwom, de enige van de dag. Een man Eider liet zich mooi zien en bij de Spuisluis zaten Steenlopers, Paarse Strandlopers en twee Oeverpiepers. We waren eigenlijk vrij snel klaar op de dam en reden naar onze volgende bestemming: de omgeving van Burgh-Haamstede en Koudekerke. Bij het plasje langs de Stolpweg zat de eerste Kleine Zilverreiger van de dag. We zagen er in totaal vier vandaag. Maar ons hoofddoel hier was de Zwarte Rotgans, die gisteren even voorbij Koudekerke in een groep Rotganzen was gezien.
Tureluur langs de Stolpweg.
We vonden inderdaad een groep van zo'n 250 Rotganzen en toen we die eenmaal hadden gevonden was ook de Zwarte Rotgans zo in beeld. Altijd weer leuk om hem te zien. We reden een stukje verder, naar de Westenschouwense Inlaag, waar een paar Zwartkopmeeuwen in de Kokmeeuwenkolonie zouden zitten. Nadat we elke meeuw drie keer hadden bekeken concludeerden we dat ze er, althans nu, niet zaten. We reden een stukje verder en vonden een zeer fraaie Regenwulp die zich naast een gewone Wulp liet zien, zodat de verschillen mooi uitkwamen. Toen we terugreden langs de inlaag zag ik ineens een Zwartkopmeeuw in de kolonie landen en even later hadden we hem in de kijker!
Zwarte Rotgans tussen de Rotjes.
De vogel was nog niet helemaal volwassen, want had nog wat zwart aan zijn vleugelpunten. Ook vertoonde zijn kop nog witte vlekjes. Wel zagen en hoorden we hem een aantal keer roepen, wat heel erg gaaf was!
Na een tijdje genieten reden we terug naar de Koudekerkse Inlaag waar twee Lepelaars over kwamen vliegen. Later zagen we er nog veel meer bij Plan Tureluur en bij de Flaauwersinlagen. Op de eerste plek liet een Lepelaar zich erg mooi zien en fotograferen bovendien. Op de laatstgenoemde plek vonden we twee Zwarte Ruiters, die alweer een jaarsoort waren.
We gingen onderweg naar onze laatste bestemming: de Krammersche Slikken, waar maar liefst drie IJsduikers zouden huizen, waarvan een in volledig zomerkleed! Onderweg reden we een Blauwe Kiekendief voorbij, alweer een jaarsoort. Maar eenmaal ter plekke bleek de afstand wel erg groot en de vogelaars die al ter plaatse waren hadden de vogels nog niet gevonden. Natuurlijk bleven we een tijd zoeken op deze prachtige plek, maar helaas: de IJsduiker was vandaag niet voor ons weggelegd.
Bewijsplaatje van de Zwartkopmeeuw.
Maar er was wel sprake van compensatie, en wel in de vorm van een Strandplevier! Vroeger zag ik die soort regelmatig, maar ze worden zowat met het jaar zeldzamer en intussen was het alweer vele, vele jaren geleden dat ik er een in Nederland had gezien. Als bonus liepen er ook nog een paar Kleine Strandlopers tussen de Bontjes, Bontbekjes en Kemphanen en ineens hoorde ik de zang van de Boerenzwaluw en even later kwam de eerste van 2015 onze jaarlijsten binnen vliegen.
Zo was het een prachtige tocht geworden met een hele massa jaarsoorten en een aantal mooie hoogtepunten in de vorm van Zwarte Zeekoet, Zwarte Rotgans, Zwartkopmeeuw en Strandplevier!

zondag 5 april 2015

05-04-2015: Rondje streek

Een van de Acquoyse Steenuiltjes zat weer lekker in de zon vanmorgen.
Na een week van baggerweer en andere bezigheden kon ik er vanmorgen eindelijk weer eens per fiets op uit. Ik begon bij Lappenheide, waar het steeds rustiger lijkt te worden, zeker met de eenden. Kieviten zitten er te broeden, er zijn nog wat Grutto's en Tureluurs, er zat één Kluut en vreemd genoeg waren de Kleine Plevieren nergens te bekennen. Wel liepen de eerste Grauwe Ganzen-kuikentjes alweer rond, altijd een leuk gezicht.
Ik fietste verder naar Acquoy, waar een van de Steenuilen in zijn vertrouwde boom zat te zonnen en zich weer leuk liet fotograferen.
Mannetje Grote Bonte Specht. Roffelend te Heukelum.
Ik fietste verder over de Nieuwe Zuiderlingedijk. Gelukkig hebben de werkzaamheden daar niet al teveel ravage aangericht, maar het was er nauwelijks te doen vanwege de horden motorrijders die er in groepen veel te hard en met veel lawaai over de dijk scheuren. Probeer dan nog maar eens die ene Fitis, Blauwborst of Zwartkop te vinden tussen de andere zingende vogels door. Vooral de Tjiftjaf is nu weer massaal aanwezig, je hoort ze overal. Wel zag ik een mooie man Bruine Kiekendief en een Grote Zilverreiger en verdraaid, toen het even rustig was hoorde ik kort een Blauwborst zingen. Vlakbij Vogelswerf zat een Boomklever te roepen, die ook steeds algemener lijken te worden in de streek. Een goeie ontwikkeling.
Jonge Grauwe Gansjes bij Lappenheide.
Van Vogelswerf fietste ik via het achterlangsfietspaadje, waar ik bloeiende Maartse Viooltjes zag, naar het Appeldijkje. Maar niet nadat ik een wandelingetje had gemaakt naar mijn meest betrouwbare IJsvogelplekje. En ja hoor, ze zaten er. Twee IJsvogeltjes vlogen heen en weer naar hun favoriete wandje. Ik liet ze maar gauw weer met rust, zodat ze ongestoord door konden gaan met hun bezigheden. Hier fotografeerde ik ook de Grote Bonte Specht.
Een stukje verderop, vlakbij de afslag naar het Appeldijkje, zat mijn eerste Zwartkop van het jaar te zingen. En zo werd het toch een alleszins leuke dag met drie jaarsoorten.
Lente!