zondag 31 januari 2016

31-01-2016: Hybride flamingo bij Everdingen

De flamingo gaf een spectaculaire vliegshow weg.
Er zit al een paar dagen een flamingo in de uiterwaarden bij Everdingen. Het is een hybride Flamingo x Chileense Flamingo, onder meer omdat hij teveel zwart op de snavel heeft voor een zuivere (Europese) Flamingo en te flets roze is voor een Chileense. De vogel is geringd met een rode plastic ring aan de rechter poot met inscriptie ZV47 en heeft links een metalen ring. De afkorting ZV staat voor 'Zwillbrocker Venn'. Dit ven ligt net over de grens in Duitsland en er broeden al jarenlang flamingo's, zowel Europese, Chileense als Caribische. Kruisingen komen bij deze flamingo's regelmatig voor.
Zo'n kruising telt weliswaar niet voor de lijst, maar een flamingo in je eigen streek, welke dan ook, kun je toch niet laten lopen en dus ging ik er vanmorgen na het ontbijt even met Cilja op af. Konden we meteen Chico uitlaten en kijken of de Velduil, die zich hier ook (erg) onregelmatig laat zien, misschien zo vriendelijk zou willen zijn. Of een Nonnetje, ook nog een jaarsoort.
Bij aankomst zag Cilja de flamingo meteen vliegen. Blijkbaar was hij opgeschrikt door het een of ander, want hij vloog samen met een hele zwik eenden almaar rondjes boven het gebied. Gelukkig was de zon net even doorgebroken en kon ik een paar aardige plaatjes schieten. Na een tijdje landde de vogel in de plas zonder dat duidelijk werd wie of wat de paniek had veroorzaakt.
We keken nog even naar hem en speurden toen verder het gebied af. We vonden onder meer vele Bergeenden en een aantal Pijlstaarten. Drie Sijsjes landden in een boom vlakbij me.
Een stukje verder langs de dijk zaten drie Grote Zaagbekken (twee man, een vrouw) en dook een Dodaars. We reden tot aan de stuw van Hagestein en gingen daarna terug naar huis, want de galerie moest vanmiddag open. Maar het was een leuk uitstapje geweest, ondanks dat de Velduil zich voor ons verborgen hield.

dinsdag 26 januari 2016

26-01-2016: Kwakdag

Een Aalscholver zat mooi te poseren bij Beesd.
Het is 26 januari en het lijkt wel lente. Gisteren werd het in Maastricht 17 graden en ook vanmorgen scheen de zon er alweer op los en voelde het voorjaarsachtig aan. Daarom besloot ik om een paar uur te gaan fietsen, richting Beesd deze keer, een rondje dat ik wel vaker maak. Ik was onder meer benieuwd of de escape-Kwak, die afkomstig is uit het dierenparkje De Paay en die al jarenlang in het slootje naast het Kwakkenverblijf huist, nog altijd present was. En bovendien is het altijd een mooie route.
Rond halfnegen vertrok ik en buiten was het een gefluit van jewelste. Heggenmussen zongen van alle kanten; de diverse soorten duivensoorten zaten te koeren; Merel, Koolmees, Spreeuw, Pimpelmees, Winterkoning, Zanglijster zongen erop los en een Groene Specht lachte.
Na een kwartiertje fietsen was ik in Rhenoy, waar ik de Lingedijk ging volgen. De eerste jaarsoort meldde zich al snel in de vorm van een of meer Grote Lijsters, die al roepend samen met vele Kramsvogels over me heen vlogen.
En jawel, de Kwak is nog steeds aanwezig.

Een stukje verder roffelde een Grote Bonte Specht en zong een Matkop. Een groep van zes Sijsjes liet zich mooi bekijken in een paar Elzen.
Aangekomen bij het dierenparkje bleek al snel dat de Kwak nog steeds aanwezig was. Hij zat op z'n dooie gemak aan de rand van het slootje bij het verblijf waar z'n soortgenootjes in opgesloten zitten. Natuurlijk greep ik de gelegenheid aan om hem weer op de gevoelige plaat vast te leggen. Daarna fietste ik verder richting Beesd. Langs de spoorlijn vlogen er twee Kneutjes roepend over me heen, opnieuw een jaarsoort. Een Aalscholver en een Zwarte Kraai lieten zich fotograferen.
Bij Beesd maakte ik rechtsomkeer en fietste weer richting huis langs dezelfde weg. Vlakbij De Paay zag ik ineens een IJsvogel zitten boven een slootje, en die liet zich zowaar van een afstandje op de gevoelige plaat zetten.
IJsvogel vlakbij Beesd.
Ik besloot nog even langs Lappenheide te fietsen. Een goeie zet, want er vloog een Veldleeuwerik over me heen en dat was opnieuw een jaarsoort. Op de plas zelf was het genieten van de diverse eendensoorten in prachtkleed: Smient, Wintertaling, Wilde Eend, Krakeend, Slobeend en Tafeleend. Thuis vloog er nog een Grote Gele Kwikstaart over het huis, en vanmorgen vroeg tijdens het uitlaten van ons hondje riep de Bosuil een paar keer.
De Zwarte Kraai, een lastige soort om te fotograferen.

zondag 24 januari 2016

24-01-2016: Topdag in de delta

De Witkopgors liet zich vandaag mooi zien en fotograferen.
Met mijn vrienden Koert en René heb ik diverse tradities die betrekking hebben op het vogelen. Het Nieuwjaarsvogelen is er daar een van. Dan gaan we op een dag in januari een dagje keihard werken aan de nieuwe jaarlijst. Deze keer viel het Nieuwjaarsvogelen een beetje laat, zodat ik al een hele berg jaarsoorten binnen had en ook Koert en René hadden al een en ander op de jaarlijst staan. Maar in de delta waren nog genoeg leuke soorten te scoren, dus dat werd onze bestemming.
Ter hoogte van Nieuwe Tonge begon het al. We moesten vol in de remmen voor een prachtig mannetje Blauwe Kiekendief. En zo'n mooi, volwassen mannetje zie je toch veel minder vaak dan de vrouwtjestypen.
Onze eerste bestemming was de Zuiddijk bij Ouwerkerk, waar al enige tijd een Ruigpootbuizerd verblijft. Bij aankomst scoorden we soepeltjes een paar Kleine Zilverreigers voor de jaarlijst en er stonden grote groepen Rot-, Brand-, Kol- en Grauwe Ganzen in het land, waar we echter niets bijzonders tussen vonden. Na enige tijd vergeefs zoeken zag ik ineens een stukje verder de Ruigpoot biddend boven de dijk hangen, waarbij hij werd gepest door meeuwen. Zo liet hij zich korte tijd goed bekijken, waarna hij achter de dijk verdween en wij verderop gingen.
Nog een keer de Witkopgors.
Vlak voorbij het plaatsje Ouwerkerk moesten we weer in de remmen voor een clubje van tien Kleine Zwanen. Erg mooi altijd. Aan de andere kant van de weg stond een groep Knobbelzwanen, maar Wilde zaten er helaas in geen van beide groepen.
De volgende bestemming was het schor van Wilhelminadorp, waar nog steeds de Witkopgors verblijft, en nog afgezien van het feit dat dat een toffe jaarsoort is, wilde ik ook graag wat betere foto's van 'm maken dan ik de laatste keer had gedaan. Het was een intikkertje: er stonden al vogelaars naar hem (eigenlijk haar) te kijken, de vogel zat op korte afstand en liet zich, ondanks het sombere, nevelige en bij vlagen miezerige weer, redelijk platen. Daar was ik erg blij mee. Intussen had ik aan de andere kant van de dijk een groep Toendrarietganzen gevonden, alweer een jaarsoort.
Daarna reden we met gezwinde spoed naar Neeltje Jans, waar ons eigenlijk de enige teleurstelling van de dag wachtte: de Zwarte Zeekoet liet zich niet zien. Het vinden van een Kuifaalscholver was vandaag geen sinecure, maar uiteindelijk vonden we er zelfs twee. Een Gewone Zeehond lag in de Vluchthaven, her en der zwommen Dodaarsjes en leuk was een Kleine Mantelmeeuw, want die was weer een jaarsoort.
De Dwerggors van Battenoord.
We waren meer tijd kwijt op Neeltje Jans dan ons lief was, en het was alweer lang en breed lunchtijd toen we er klaar waren. Na de lunch reden we snel naar de Brouwersdam, waar we direct een Grote Stern langs zagen vliegen: opnieuw een jaarsoort. Een Grijze Zeehond verbleef bij de spuisluis, het miegelde van de Brilduikers, Middelste Zaagbekken en Kuifduikers en bij het haventje Noord vond René heel knap een IJsduiker! Wat zijn dat toch een gevaartes! De IJsduiker liet zich prachtig zien, veel beter dan onlangs.
De laatste bestemming was Battenoord. Onderweg stuitten we op een vrouw Bruine Kiekendief. Aangekomen te Battenoord gingen we eerst op zoek naar de Europese Kanaries. Het kostte even tijd, maar dan heb je ook wat: we zagen ze vliegend en zittend en hoorden ze eigenlijk constant roepen. Het waren er minimaal drie, maar het zou ons niet verbazen als er een stuk of vijf, of misschien zelfs wel meer, zaten.
Nog even snel naar de Flamingo's, dachten we, want die Dwerggors was al een week niet meer gemeld en de Fraters worden verborgen op waarneming.nl en ik wist eigenlijk niet of ze er nog zaten. De Flamingo's (in drie verschillende soorten) waren natuurlijk een inkoppertje. Ik ging even op zoek naar de Fraters en - bingo! Daar zaten de drie Fraters in een vlier. Eentje zat er zelfs een beetje te zingen. Ik riep de jongens erbij en ze lieten zich fantastisch bekijken. Toen kwam er ineens een ander klein vogeltje bij ze zitten en tot ons grote genoegen was dat de Dwerggors, waarvan we dachten dat die er niet meer zou zitten. Voor René was hij zelfs nog een nieuwe voor Nederland, dus we besloten de dag op het hoogtepunt. Het was een prachtig dagje in de delta!
Uw verslaggever in actie op Neeltje Jans. Zoeken naar Kuifali's. (Foto: René Lieverse).
En tenslotte nog een keer de Witkopgors!

maandag 18 januari 2016

18-01-2016: The day after

Roodborst. Ook een prachtige vogel.
Niets heerlijker dan na zo'n supertwitch als die van gister naar de Roodkeelnachtegaal de dag erna een lekker stuk te gaan fietsen in de streek om wat 'gewone' jaarsoorten te zien. Het was er vandaag ook nog eens prachtig weer voor, licht vriezend, zonnig en nauwelijks wind, zodat ik vanmorgen na het ontbijt de fiets pakte en voor het eerst dit jaar naar de uiterwaarden fietste.
Onderweg kwam ik een IJsvogel tegen bij Het Wiel. De Sijs lijkt deze winter erg algemeen, ik kwam ook vandaag weer flinke groepen tegen. In De Waaij mijn eerste jaarsoort: de Dodaars. Later kwam ik er nog een tegen langs de Lekdijk.
De invallende winter brengt eindelijk eens wat vogels in beweging, zo zag ik veel groepen Wulpen, een groep overvliegende Kieviten, een idem Witte Kwikstaart en veel meer Koperwieken en Kramsvogels dan de laatste tijd.
Langs de Diefdijk vloog de enige Grote Zilverreiger van vandaag voorbij. De uiterwaarden bij Everdingen stelden aanvankelijk teleur: de plas was grotendeels dichtgevroren. Toch zaten er nog een stuk of acht Pijlstaarten, mijn tweede jaarsoort. Ik fietste daarom verder naar Hagestein. Onderweg zag ik jaarsoort nr. 3 zwemmen: een man Grote Zaagbek.
Ik bracht een bezoek aan de plas van Everstein, waar al een tijdje drie Kuifduikers huizen, een lokale zeldzaamheid. Ik vond er vandaag slechts een, maar dat was uiteraard genoeg om 'm op de regiolijst te kunnen plaatsen.
Toen ik weer op de Lekdijk kwam, vloog er ineens een klein snipje met een kort snaveltje over me heen: een Bokje! Even later kwamen er nog zes snipjes bij, waarvan ik ook het idee had dat het Bokjes waren, maar toen waren ze al verder weg en ging het hele spul snel naar de grond. Alleen van de eerste ben ik 100% zeker. Maar toch: een heerlijke soort die ik zeker niet ieder jaar heb.
Ik zocht nog naar Patrijzen tot ik bijna in Vianen was, maar dat mocht niet baten. Ik fietste terug naar de uiterwaarden van Everdingen, waar ik een wandeling maakte en toen liepen de jaarsoorten in rap tempo binnen. Eerst kwam er een Matkop tevoorschijn, een paar seconden later vloog er een Waterpieper roepend over me heen. Een stuk verder vond ik moeiteloos het paar overwinterende Roodborsttapuiten en twee van de vier Baardmannetjes die hier al een tijdje verblijven.
Zo had ik binnen een uur of vier 8 jaarsoorten bij elkaar gefietst, waaronder een paar lekkere.
En nog een Roodborst.

zondag 17 januari 2016

17-01-2016: Roodkeelnachtegaal!

Dé Roodkeelnachtegaal aan zijn gedekte tafeltje.
Het jaar 2016 is nog maar 17 dagen oud of we kunnen gerust stellen dat de soort van het jaar alweer in de pocket zit. Immers, een mannetje Roodkeelnachtegaal is het ideaal van iedere vogelaar in Noordwest-Europa: deze Siberische broedvogel is een schitterend vogeltje en bovendien bloedzeldzaam in onze contreien. En dat is, ongelooflijk maar waar, de vogel die ons vogelaars in dit prille jaar ten deel is gevallen! Afgelopen vrijdag postte Hanneke de Boer een foto van de vogel op Facebook met de vraag welke soort het betrof. De vogel zat al een aantal dagen in de tuin. En toen was het feest natuurlijk. 
Door de Dutch Birding Association werd een regeling getroffen. Voor 5 euro kregen vogelaars toestemming om vanuit de woonkamer de vogel te bekijken en te fotograferen. Gisteren waren er al honderden vogelaars op af gekomen. Gelukkig was ik vandaag in de gelegenheid om te gaan en dus ging ik er met Koert en René op af. We hadden om 10 uur afgesproken op station Heerhugowaard, waar ik met een kleine vertraging aankwam. Eenmaal in Hoogwoud hadden we geluk: er stond op het moment dat wij arriveerden nauwelijks een wachtrij, dus we konden snel naar binnen.
Wat een mooi rood keeltje! ;-)
Eenmaal binnen was de vogel net verdwenen en hij hield ons een kwartiertje in spanning. En dan ga je toch denken: hij zal toch niet net nu... 
Maar zie: na ongeveer een kwartier zat -ie er ineens! Op het muurtje waarop meelwormen voor hem waren neergelegd, wat het dier ongetwijfeld erg prettig vond, zeker vandaag, omdat het de eerste sneeuw- en vorstdag van de winter was. Wat een pracht van een vogel! En wat was het ongelooflijk kicken om deze schitterende, ultrazeldzame lifer te zien en zelfs te kunnen fotograferen, nadat ik hem in China, in 1998, had gemist.
Na een halve minuut moesten we plaatsmaken voor de volgende groep, want er waren natuurlijk meer mensen die hem nog niet hadden gezien. Wij waren helemaal tevreden, en buiten kregen we nog een toegift, want toen zat -ie ineens onder een laurierstruikje te scharrelen, buiten de tuin. We zagen hem hier niet zo mooi als binnen, maar we waren blij met dit extraatje.
René had maar een ochtendje, dus werd ik weer naar het station gereden en gingen Koert en René op huis aan. Het was een heerlijke twitch. 
En profil.
Wat ligt daar allemaal voor lekkers? Yummie!

zaterdag 9 januari 2016

09-01-2016: Kleine Zwanen zoek(en).

Vanmorgen ben ik via Polder Loosdorp over Hoogeind naar de Huibert gefietst om te zien of daar misschien, zoals eigenlijk ieder jaar, Kleine Zwanen zouden zitten. Maar ook hier was er geen zwaan te bekennen, afgezien van een enkel paar Knobbels. Het was sowieso erg stil in de polders, hoewel ik bij Overheicop drie overvliegende Watersnippen had en langs de Huibert een Grote Gele Kwikstaart, beide jaarsoorten. Van de ganzen was alleen de Kolgans redelijk vertegenwoordigd. Wel aardig wat Grote Zilverreigers en een overvliegende Ooievaar en idem Sperwer. Maar het was sprokkelen in de polder.

vrijdag 8 januari 2016

08-01-2016: Goudhaan geplaat.

Goudhaan bij het kasteelbos van Heukelum.
Het was mooi zonnig weertje vandaag, dus ik ben zojuist even naar het kasteelbos van Heukelum gelopen in de hoop de Boomklever en wellicht een of twee andere jaarsoorten te scoren. Met de Boomklever ging het van een leien dakje, en ik liep ook twee prachtige Goudhaantjes tegen het lijf, die me heel dicht benaderden en me zodoende in staat stelden mijn allereerste min of meer gelukte Goudhaanfoto's ooit te maken.
En nog een.

donderdag 7 januari 2016

07-01-2016: Dubbele cijfers

Het leek vanochtend nog even droog te blijven voordat een groot regengebied onze regio zou bereiken. Ik besloot een stuk langs de Lingedijk (noordoever) te gaan fietsen in een poging om tenminste drie jaarsoorten te vinden, zodat ik de 100 nog binnen de eerste week van januari zou hebben bereikt. Dat lukte uitstekend.
Net voorbij Oosterwijk zong er ineens een Cetti's Zanger en direct daarna begon er een Waterral te roepen. Dat waren er al twee. Vlakbij Kedichem vond ik een paartje Wintertaling, en dat was de derde. Voorbij Kedichem opnieuw een zingende Cetti's Zanger gevolgd door een roepende Waterral. Zouden die twee op elkaar reageren? Op de terugweg nog een Ringmus, nummer vier, zodat de jaarlijst op 7 januari al op 101 soorten staat. Er zijn weleens jaren slechter begonnen, vogelgewijs.

dinsdag 5 januari 2016

05-01-2016: Kraaiendag

De Bonte Kraai van Hoek van Holland.
Een andere traditie die ik erop nahoud is een bezoek aan Hoek van Holland in de eerste week van januari. Het is met het OV vanuit Leerdam de makkelijkst te bereiken plek aan zee en de Hoek heeft als bonus die leuke kraaiensoort waarvan ik de naam noch de exacte plaats of de waargenomen aantallen zal vermelden, aangezien de lieden die zich bezighouden met de uitroeiing van deze leuke soort ook op internet lezen. Ik beperk me er daarom toe te vermelden dat ik 'm heb gezien en dat ik daar erg blij van werd.
Maar Hoek van Holland heeft sinds een paar weken nog een andere attractieve kraaiensoort binnen de dorpsgrenzen: de Bonte Kraai. Een exemplaar van deze tegenwoordig vrij zeldzame overwinteraar verblijft al een tijdje in de omgeving van de boulevard. En gelukkig zat -ie er meteen vanmorgen en liet hij zich gewillig fotograferen. Jammer genoeg was het erg donker weer, zodat het niet de gedroomde topplaten zijn geworden.
Bonte Strandlopers langs de Noorderdam.
Langs de Noorderdam stond het water wel erg hoog en ik twijfelde even of ik 'm wel helemaal tot aan het eind moest aflopen. Maar het was zo onderhoudend qua vogels dat ik eigenlijk vanzelf bij het vuurtorentje uitkwam. Veel Steenlopers en Paarse Strandlopers zaten op de blokken langs de dam. Een Drieteenstrandloper vloog langs naar zuid en die was een welkome jaarsoort. Dat gold ook voor de drie Bonte Strandlopers, die eveneens op de blokken aan het foerageren waren.
Paarse Strandloper langs de Noorderdam.
Ik zocht eigenlijk de Oeverpieper, en mijn zoektocht naar dit vogeltje leidde me uiteindelijk naar het puntje van de dam, waar ik een paar flinke golven die de dam overspoelden als gevolg van een langs varend megaschip maar ternauwernood kon ontwijken. Maar ik werd beloond voor mijn moeite, want voor de dam waren zeker zeven adulte en een onvolwassen Jan-van-Gent aan het vissen! Een spectaculair gezicht, en natuurlijk bleef ik er even naar kijken.
Daarna liep ik terug omdat ik de beide leuke kraaiensoorten nog met wat beter licht wilde fotograferen. Maar hoe ik ook zocht, ik kon ze niet meer vinden. Ach, het gaf niet, het was een lekker ochtendje geweest in Hoek van Holland en tevreden ging ik rond het middaguur weer huiswaarts.
De Bonte Kraai snoepte van de duindoornbesjes en was dan dicht te benaderen.

maandag 4 januari 2016

04-01-2016: Rondje streek

Vandaag ben ik een paar uurtjes met Cilja en ons jarige hondje Chico door de polders nabij Ameide en Meerkerk gereden, zoals we altijd aan het begin van het jaar een keer doen. Ons hoofddoel zijn dan de Kleine Zwanen, die meestal wel langs de Reigersdreef, of in het verlengde daarvan langs de Melkweg, zijn te vinden.
Dit jaar was het echter buitengewoon rustig in de polders. Geen Kleine Zwanen of Slechtvalk, zelfs niet één jaarsoort. Wel een stuk of vijftien Grote Zilverreigers in totaal. Van die vogel is het altijd genieten, want ik stam nog uit de tijd dat het eerste paartje in Nederland werd vastgesteld, en als je dan ziet hoe algemeen deze prachtige vogels nu zijn... Verder hadden we enkel doodgewone soorten, maar ach, het is altijd gezellig en leuk om het ritje even te maken.

zondag 3 januari 2016

03-01-2016: Twitchen in de delta.

Fraters! Een prachtige verrassing bij Battenoord.
Vandaag stond in principe een dagje vogelen met Chris en Wiegert gepland, maar de voortekenen waren niet best. Chris moest afzeggen wegens andere verplichtingen en het weerbericht was slecht. Ik sprak met Wiegert af dat we vanmorgen om 8 uur zouden bekijken wat het weer precies ging doen en dat we dan een beslissing zouden nemen. Gelukkig bleek om 8 uur dat het droog was en dat het dat tot een uur of 4 vanmiddag zou blijven. Dus vertrokken we een uurtje later vanuit Leerdam om eens flink wat leuke soorten binnen te tikken voor de jaarlijst 2016.
Ons eerste doel was traditiegetrouw het mannetje Buffelkopeend dat nu al meer dan tien winters verblijft in de Gaatkensplas bij Barendrecht. Gelukkig werkte de fraaie vogel direct mee en dus was hij de eerste zeldzaamheid op de jaarlijst 2016.
Het mannetje Buffelkopeend van Barendrecht.
Vervolgens stond de belangrijkste soort van de dag op het programma: de Dwerggors die gisteren bij Battenoord was ontdekt. Want dat was voor Wiegert nog een nieuwe soort en zelf had ik 'm ook al sinds 2008 of daaromtrent niet meer gezien.
Ter plaatse scoorden we onmiddellijk de flamingo's: Flamingo, Chileense Flamingo en Caribische Flamingo. Ze stonden weer gezellig met z'n allen te kleumen in de kouwe Grevelingen. Tureluur en Bergeend waren jaarsoorten en tijdens het zoeken naar de Dwerggors kwamen er ineens drie Fraters langs, en dat was toch wel een van de hoogtepunten van vandaag. Niet alleen lieten ze zich heel mooi zien en ook nog eens vastleggen, maar het was mijn eerste waarneming sinds jaren van deze soort.
Een groepje Rotganzen vloog over, een Zwarte Zwaan zwom een stukje verderop en toen werden er gorzen gezien: eerst twee Rietgorzen, even later ontdekte Wiegert de Dwerggors in het topje van een struik. Ik zag 'm alleen wegschieten, maar dat kwam gelukkig nog helemaal goed. Even later vloog de vogel roepend met de twee Rietgorzen langs; nog later kon ik 'm mooi in een struikje zien zitten. Zo, die was binnen!
Flamingo's in alle soorten en maten bij Battenoord.
Hoogste tijd voor de Brouwersdam, waar gisteren erg veel was gezien. Onderweg pikte ik nog een Torenvalk op voor de jaarlijst. Bij het haventje Noord liepen we meteen binnen: een man Eider, Brilduikers, Middelste Zaagbekken, Scholeksters: het waren allemaal jaarsoorten. Ik zag direct de Witbuikrotgans zwemmen die hier gisteren was gevonden, onmiddellijk gevolgd door de Alk! Een andere vogelaar wees ons op de IJsduiker, die vlak achter de strekdam zwom. Eerder meenden we een ander exemplaar te zien, maar die zwom eigenlijk net te ver weg. Maar deze was fraai te zien! Een stukje verderop meldde een Roodkeelduiker zich, evenals Steenlopers, twee Zeekoeten en een Grote Mantelmeeuw. Allemaal jaarsoorten. Een Geoord Fuutje zwom vrij ver op zee, maar enkele Paarse Strandlopers lieten zich mooi zien.
Witbuikrotgans bij het Haventje Noord - Brouwersdam
Bij de spuisluis vond ik een wijfje Zwarte Zee-eend en een Kuifduiker, maar Wiegert vond het mannetje IJseend, dat tot dan toe nog niet was gemeld! Die kon er ook nog wel bij.
We probeerden een Roodhalsgans die was gemeld bij Ouddorp, maar vonden hem niet. Wel Wulpen en een Bruine Kiekendief voor de jaarlijst hier.
Dan maar naar de Woelse Waard bij Gorinchem, waar eveneens een Roodhalsgans was gemeld. En jawel, we hadden het al bijna opgegeven toen ik de gluiperd toch nog vond tussen de honderden Brand- en Kolganzen. Erg lastige beesten zijn het, hoewel je dat misschien niet direct zou denken gezien het kleurige uiterlijk van deze ganzensoort. Maar als ze met de rug naar je toe staan of ergens gaan zitten, vind je ze nauwelijks terug in een grote groep ganzen.
En zo werd het een prachtige dag met veel zeldzaamheden en nog veel meer jaarsoorten!
De drie Fraters van Battenoord.

vrijdag 1 januari 2016

01-01-2016: Een nieuw vogeljaar!

Adulte Pontische Meeuw bij De Waaij
Het is alweer 2016. Een heel nieuw jaar staat klaar om vol gevogeld te worden, dus zoals gewoonlijk ging ik vandaag meteen maar aan de slag, traditiegetrouw met een fietsrondje door mijn eigen streek. Vanmorgen om negen uur vertrok ik. Het was knap mistig, maar dat mocht de pret niet drukken. 's Morgens vroeg, toen ik om 06:00 uur ons hondje Chico uitliet, hoorde ik de Bosuil al zingen, dus dat was een prachtige eerste soort voor 2016. Ik fietste eerst maar eens richting Lappenheide. Er kwamen groepen Kolganzen over die roepend naar het zuiden vlogen. Diverse Groene Spechten riepen en een hele serie normale soortjes vulden het notitieboekje. Bij Lappenheide was er weinig zicht, maar wel zaten er onder meer drie Kieviten en een groep Smienten. Iets verder richting Acquoy zat er zowaar een Witte Kwikstaart te zingen op het dak van een schuur. Op de bekende plek zat gelukkig een van de Steenuiltjes in een boom te suffen, en ook werd de boomgaard bezocht door vele Kramsvogels. Bij Fort Asperen weer een leukerd: een IJsvogel zat op een muurtje bij het sluisje. Ik probeerde de Nieuwe Zuiderlingedijk nog, maar het trok steeds meer dicht en ik zag zowat geen hand voor ogen meer. Wel vond ik nog een Grote Zilverreiger. Dan eerst maar thuis een bakkie doen met een oliebol.
Een paar uur later was het helemaal helder en fietste ik via het fietspaadje dat evenwijdig aan de Diefdijk loopt naar De Waaij en het plasje langs de snelweg. Hier vond ik snel wat ik zocht: een Pontische Meeuw, een adult nog wel. Een Ooievaar was present op het terrein van het vuilverwerkingsbedrijf. Ik wilde nog verder, naar de uiterwaarden, maar het trok ineens opnieuw helemaal dicht, zodat ik maar naar huis fietste. Op de terugweg nog een fraai Sperwer-vrouwtje. Ik kwam thuis met 60 soorten op de nieuwe jaarlijst, voorwaar een goed begin.